Bauer csoport
Menü
BAUER Websites > BAUER Hungary > Adatvédelmi tájékoztató
AZ ÖN ADATAI FONTOSAK SZÁMUNKRA.

Adatvédelem

Személyes adatok védelme nagyon fontos. Ezért adatait felelősségteljesen, körültekintően és a törvényes adatvédelmi előírásoknak (különösen a DSG és a DSGVO) megfelelően kezeljük. Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogyan kezeljük adatait. A jobb áttekintés érdekében információink különböző tárgyrészekre vannak osztva - így gyorsabban megtalálhatja az Önre vonatkozó adatkezelést és elérhetőséget.

 

 

Weboldalunk használata

Adatvédelmi beállítások

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot (2022.07.13-112059870 verzió) azért írtuk, hogy az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel és a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban elmagyarázzuk, mely személyes adatait (röviden adatok) mi, mint adatkezelő – és az az általunk megbízott adatfeldolgozók (pl. szolgáltatók) – dolgozzuk fel a jövőben, és milyen jogi lehetőségei vannak.

Röviden: Átfogó tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt személyes adatokról.

Az adatvédelmi szabályzatok általában technikailag nagyon részletesek, és jogi terminológiát használnak. Ennek az adatvédelmi szabályzatnak azonban az a célja, hogy a lehető legegyszerűbben és átláthatóbban írja le a legfontosabbakat az Ön számára. Mindaddig, amíg ez segíti az átláthatóságot, a szakkifejezéseket olvasóbarát módon magyarázzuk, további információkra mutató hivatkozásokat biztosítunk, és grafikákat használunk. Így világos és egyszerű nyelvezeten tájékoztatjuk, hogy személyes adatokat csak akkor kezelünk üzleti tevékenységünk keretében, ha annak jogalapja van. Ez bizonyosan nem lehetséges rövid, tisztázatlan és jogi-technikai nyilatkozatokkal, ahogy az adatvédelem terén az interneten gyakran szokás

Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon az alábbiakban vagy az impresszumban megnevezett felelős szervhez, majd a tényleges linkeket , és tekintse meg a további harmadik felek felhasználóját. Elérhetőségeinket természetesen az impresszumban is megtalálja.

 

Hatály

Ez az adatvédelmi szabályzat a társaságunk által feldolgozott összes személyes adatra, valamint az általunk megbízott cégek (feldolgozók) által feldolgozott összes személyes adatra vonatkozik. A személyes adatok kifejezésen a GDPR 4. 1. pontja szerinti cikk értjük, mint például egy személy nevét, e-mail címét és postai címét. A személyes adatok kezelése biztosítja, hogy szolgáltatásainkat és termékeinket kínálni tudjuk és kiszámlázzuk, legyen az online vagy offline. A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya a következőket tartalmazza:

 • minden általunk működtetett online jelenlét (weboldalak, online boltok).
 • Jelenlét a közösségi médiában és e-mailes kommunikáció
 • mobilalkalmazások okostelefonokhoz és egyéb eszközökhöz

Röviden: Ezvédelmi szabályzat minden olyan területre vonatkozik, ahol a vállalat az említett csatornákon keresztül strukturáltan kezeli a személyes adatokat. Ezen ezen csatornákon kívül is jogviszonyba lépünk Önnel, szükség esetén külön értesítjük.

 

Jogi alapok

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatást nyújtunk azokról a jogi elvekről és védelmi előírásokról, azaz az Általános Adat Szabályzat jogalapjairól, amely lehetővé teszi a személyes adatok feldolgozását.

Amikor az EU jogról van szó, hivatkozunk AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETÉRE. Az EU általános adatvédelmi rendeletét természetesen online is elérheti az EUR-Lex programon: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 címen.

Adatait csak akkor kezeljük, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljes:

 1. Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés: a) Önt ahhoz, hogy meghatározott célból feldolgozzuk az adatokat. Példa erre a kapcsolatfelvételi űrlapon az adatok tárolására.
 2. Szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: Az Ön adatait az Önnel kötött szerződés vagy szerződéskötés előtti kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük. Például, ha adásvételi kötünk Önnel, előzetesen szükségünk van személyes adatokra.
 3. Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ha jogi kötelezettség terhel bennünket, akkor feldolgozzuk az Ön adatait. Például törvényi kötelezettségünk van könyvelésünkről számlákat vezetni. Ezek általában személyes adatokat tartalmaznak.
 4. Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: Olyan jogos érdekek esetén, amelyek nem korlátozzák az Ön alapvető jogait, fenntartjuk a jogot a személyes adatok kezelésére. Például bizonyos adatokat fel kell dolgoznunk ahhoz, hogy weboldalunkat biztonságosan és gazdaságosan tudjuk működtetni. Ezért az adatkezelés jogos érdek.

Egyéb feltételek, mint a közérdekű felvételkészítés, a közhatalom gyakorlása, valamint a létfontosságú érdekek védelme nálunk általában nem fordulnak elő. Ha egy ilyen joglap releváns, azt a megfelelő helyen közzéteszik.

Az EU szabályozáson kívül a nemzeti törvények érvényesek:

 • évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
 • Ausztriában ez az osztrák adatvédelmi törvény (Datenschutzgesetz), röviden DSG.
 • Németországban ez a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (Bundesdatenschutzgesetz), röviden BDSG.

Ha más regionális vagy nemzeti törvények vonatkoznak rájuk, arról a következő szakaszokban tájékoztatjuk Önt.

Az adatvédelmi kezelő elérhetőségei

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, az alábbiakban megtalálja a személy vagy az adatkezelő elérhetőségét:

Bauer Hungária Kft.
Tószegi u. 2.
5000 Szolnok

Tel: +56 501 200
E ‑Mail: bauer@bauer hungaria.hu

Vállalati információk : https://www.bauer-at.com/en/imprint/

 

Tárolási időszak

Szükséges , hogy a személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig és termékeinket az eddigiek biztosításához szükséges. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat azonnal töröljük, amint az adatkezelés oka megszűnt. Bizonyos esetekben törvényi kötelezettségünk van bizonyos tárolt adatok megőrzésére akkor is, ha az eredeti cél már nem létezik, például könyvelési célból.

Ez adatait törölni kívánja, vagy visszavonni kívánja az adatkezeléshez adott hozzájárulást, az adatokat a lehető legrövidebb időn belül töröljük, feltéve, hogy a tárolást nem kötelező.

Az alábbiakban tájékoztatjuk az adott adatkezelés konkrét időszakáról, további információval rendelkezünk.

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat szerinti jogok

A GDPR 13 ., 14. cikkével összhangban az alábbi jogairól tájékoztatjuk Önt az adatkezelés tisztességes és átlátható kezelésének érdekében:

 • A DSGVO 15. cikke értelmében Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy feldolgozunk-e Önre vonatkozó adatokat. Ebben az esetben Ön joga van másolatot kapni az adatokról, és megtudhatja a következő információkat :

o milyen célból dolgozunk;

oa kategóriák , azaz a feldolgozott adatok típusai;

o ki kapja ezeket az adatokat, és ha az adatokat harmadik országokba továbbítják, hogyan garantálható a biztonság;

o mennyi ideig tárolják az adatokat;

oa helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozás joga;

o panaszt nyújthat be egy felügyeleti hatósághoz (a hatóságok linkjei alább találhatók);

o az adatok eredete, ha nem Öntől gyűjtöttük;

Megtörténik-e a profilalkotás, vagyis hogy az adatok segítségével kiértékelésre elég-e az Ön személyes profiljához.

Önnek joga van az adatok helyesbítésére a GDPR 16. cikke szerint, ami azt jelenti, hogy az adatokat helyesbítjük, ha hibát talált.

 • Önnek joga van a törléshez („az elfelejtéshez való jog”) a GDPR 17. cikke értelmében, ami azt jelenti, hogy kérheti adatainak törlését.
 • A GDPR 18. cikke értelmében Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához, ami azt jelenti, hogy az adatokat csak tárolhatjuk, de tovább nem használhatjuk fel.
 • A GDPR 20. cikke szerint Önnek joga van az adathordozhatósághoz, ami azt jelenti, hogy kérésére szabványos formátumban bocsátjuk rendelkezésre adatait.
 • A DSGVO 21. cikke szerint Önnek jogában áll tiltakozni, ami a végrehajtást követően a feldolgozás megváltoztatását vonja maga után.

o Ha adatainak kezelése a 6. cikk (1) bekezdése e) pontján (közérdek, közhatalom gyakorlása) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ezt követően a lehető leghamarabb megvizsgáljuk, hogy jogszerűen eleget tudunk-e tenni ennek a kifogásnak .

o Ha az adatokat közvetlen reklámozásra használhatja fel, bármikor tiltakozhat az ilyen típusú kezelés ellen. ezt már nem használhatjuk fel az Ön adatait direkt marketing céljára.

o Ha az adatokat profilalkotásra hasznos fel, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen típusú adatkezelés ellen. Ezt követően már nem használhatjuk fel az adatait profilalkotásra.

 • A GDPR 22. cikke értelmében Önnek joga lehet ahhoz, hogy ne vonatkozzanak rá a kizárólag automatizált adatkezelésen (profilalkotás) alapuló döntések.
 • Ön joga van panaszt benyújtani a GDPR 77. cikke értelmében. Ez azt jelenti, hogy bármikor panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy a személyes adatok adatkezelése sérti a GDPR-t.

Röviden: jogai vannak – ne habozzon lépni velünk a fent felsorolt ​​felelőssel!

Ha úgy véli, hogy adatai kezelése sérti az adatvédelmi törvényt, vagy adatvédelmi jogait más módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Magyarország esetében ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, honlapja a https://www.naih.hu/ címen található. Ausztria esetében ez az adatvédelmi hatóság, amely honlapja a https://www.dsb.gv.at/ címen található. Németországban minden szövetségi államhoz tartozik egy adatvédelmi tisztviselő. További információért forduljon az adatvédelemért és az információszabadságért felelős szövetségi biztoshoz (BfDI). Cégünkért a következő helyi adatvédelmi hatóság:

Osztrák adatvédelmi hatóság

Menedzser: Mag. Dr. Jelinek Andrea

Cím: Barichgasse 40-42, 1030 Wien

Telefonszám: +43 1 52 152-0

E-mail cím:
dsb@dsb.gv.at

Weboldal:
https://www.dsb.gv.at/

Az adatkezelési műveletek biztonsága

A személyes adatok védelme érdekében technikai és szervezési segítséget is megtettünk. A személyes titkosítjuk vagy álnevezzük, ahol ez lehetséges. Így a lehető legnehezebb harmadik felek számára a személyes adatok kinyerését az adatainkból.

A GDPR 25. cikke a „műszaki tervezésű és adatvédelem-alap szerinti adatvédelemre” hivatkozik, ami azt jelenti, hogy mind a szoftverek (pl. űrlapok), mind a hardverek (pl. hozzáférés a szerverszobákhoz) megfelelő biztosítékokat és biztonsági értelmezést mindig meg. kell tenni. Adott esetben az alábbiakban ismertetjük a konkrét kezelést.

TLS titkosítás https-sel

A TLS, a titkosítás és a https kifejezések nagyon technikailag hangzanak, és valóban azok. Az interneten biztonságos adatátvitelhez HTTPS-t (Hypertext Transfer Protocol Secure) használunk.

Ez azt jelenti, hogy az összes adat teljes átvitele a böngészőből a webszerverünkre biztosított – senki sem tud „behallgatni”.

Ezzel egy további biztonsági réteget vezettünk be, és megfelelünk az adatvédelmi követelményeknek a technológiai tervezés GDPR 25. cikkének 1. szakasza révén. A TLS (Transport Layer Security) protokoll, amely egy titkosítási a biztonságos internetes adatátvitelhez, biztosíthatjuk a bizalmas információk védelmét.

Ennek a védőeszköznek a használata a kis lakat szimbólumról ismerheti fel, amely a böngésző bal felső sarkában, az internetcímtől balra található (pl. examplepage.uk), valamint a https (() betűk térképéről http) helyett a webcímünk részeként.

Ha többet szeretne megtudni a titkosításról, javasoljuk, hogy keressen a Google-ban a „Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” kifejezésre, hogy további információkhoz jó hivatkozásokat találjon.

 

 

Cookie-k

Cookie-k áttekintése

Érintett felek: a weboldal látogatói

Cél: az adott sütitől függően. További részleteket alább, vagy a cookie-t beállító szoftvergyártótól találhat.

Feldolgozott adatok: A használt sütitől függően. További részletek alább, vagy a cookie-t beállító szoftver gyártójánál találhatók.

Tárolási hét: óráktól évekig változhat, az adott sütitől függően

Jogalap: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

 

Mik azok a sütik?

Weboldalunk HTTP-cookie-kat használ a felhasználóspecifikus adatok tárolására.

A következőkben elmagyarázzuk, mik azok a cookie-k, és miért használják őket, hogy Ön jobban megértse az alábbi adatvédelmi szabályzatot.

Amikor az interneten szörföl, böngészőt használ. A gyakori böngészők például a Chrome, a Safari, a Firefox, az Internet Explorer és a Microsoft Edge. A legtöbb program kis szöveges fájlokat tárol a böngészőjében. Ezeket a fájlokat cookie-knak nevezzük.

Fontos megjegyezni, hogy a sütik nagyon hasznosak kis segítők. Szinte minden weboldal használ cookie-kat. Pontosabban, ezek HTTP-sütik, mivel vannak más sütik is más célokra. A HTTP cookie-k kis fájlokat , melyeket weboldalunk az Ön számítógépén tárol. Ezek a cookie-fájlok a cookie-mappába aktiválódnak , amely az Ön böngészőjének „agya”-ja. A cookie egy névből és egy értékből áll. ezen a cookie meghatározásához egy vagy több attribútumot kell megadni.

A sütik bizonyos adatokat tárolnak Önről, például nyelvi vagy személyes oldalbeállításokat. Amikor újra megnyitja weboldalunkat, hogy újra meglátogassa, böngészője ezeket a „felhasználókkal kapcsolatos” visszaküldi oldalunknak. A sütiknek, weboldalunk ismeri Önt és az Ön által ismert beállításokat kínálja. Egyes böngészőkben minden cookie-nak saját fájlja van, míg másokban, például a Firefoxban, az összes cookie egyetlen fájlban tárolódik.

Léteznek belső és harmadik féltől származó cookie-k is. A belső cookie-kat közvetlenül a webhelyünkön, míg a harmadik féltől származó cookie-kat a partnerwebhelyek (pl. Google Analytics) hozzák létre. Minden cookie-t egyedileg kell értékelni, mivel minden cookie különböző adatokat tárol. A süti lejárati ideje is néhány perctől néhány évig terjed. A sütik nem szoftverprogramok, és nem tartalmaznak vírusokat, trójaiakat vagy más rosszindulatú programokat. A sütik szintén nem férhetnek hozzá az Ön számítógépének információihoz .

Ez egy példa arra, hogyan nézhetnek ki a cookie-fájlokat:

Név: _ga

Érték: GA1.2.1326744211.152112059870-9

Cél: A weboldal látogatóinak megkülönböztetése

Lejárati idő: 2 év után

A böngészőnek támogatnia kell a következő minimális méreteket:

 • Cookie-nként legalább 4096 bájt
 • Domainenként legalább 50 süti
 • Összesen minimum 3000 süti

Milyen típusú sütik léteznek?

Az általunk használt cookie-k pontos típusa a használt szolgáltatásoktól függ, jelen adatvédelmi szabályzat következő szakaszaiban ismertetünk. Először is röviden a HTTP-cookie-k különböző típusaira fogunk semmilyen HTTP-t.

4 különböző típusú süti létezik:

Nélkülözhetetlen sütik

Ezek a cookie-k a weboldal alapvető funkcióinak biztosításához szükségesek. Ezekre akkor van szükség, amikor a felhasználó egy bevásárlókosarába tesz egy terméket, majd folytatja a szörfözést a különböző termékeken, és később visszatér a pénztárhoz. Ezek a sütik biztosítják, hogy a bevásárlókosár még akkor sem törlődik, ha a felhasználó bezárja a böngészőablakot.

Célzott sütik

Ezek a sütik- gyűjtenek a felhasználói viselkedésről és arról, hogy a felhasználó kap-e hibaüzenetet. ezek a cookie-k rögzítik a böngésző betöltési idejét, valamint viselkedését a különböző böngészőkben.

Célorientált süti-k

Ezek a sütik jobb felhasználóbarátságot biztosítanak. Így az olyan , mint például a korábban ajánlott helyek, vagy az űrlapokon lévő adatok tárolására vonatkozó információk .

Reklámsütik

Ezeket a sütiket célzó cookie-knak is nevezik. Azt a célt szolgálják, hogy személyre szabott hirdetéseket juttatjanak el a felhasználóhoz. Ez nagyon praktikus , de egyben bosszantó is lehet.

Egy első látogató rendszerint megkérdezik, hogy ezen cookie-típusok közül melyiket szeretném elfogadni. továbbá ezt a döntést természetesen egy cookie-ban is tároljuk.

Ha többet szeretne megtudni a cookie-król, és nem bánja a műszaki dokumentációt, javasoljuk a https://tool.ietf.org/html/rfc6265 oldalt, az Internet Engineering Task Force (IETF) kérését, a „HTTP állapotkezelési mechanizmust” ” .

A cookie-kon keresztüli feldolgozás célja

A cél végső soron az adott sütitől függ. További részleteket alább, vagy a cookie-t beállító szoftvergyártótól találhat.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

A sütik kis segítségek sokféle feladathoz. Sajnos nem lehet megmondani, hogy általában milyen adatokat tárol a cookie-k, de az alábbi adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen adatokat dolgozunk fel vagy tárolunk.

A cookie-k tárolási ideje

A tárolási feltételek az adott sütitől függ, és az alábbiakban részletesebben ismertetjük. Egyes cookie-k kevesebb mint egy óra elteltével törlődnek, míg mások t öbb éven keresztül számítógépen tartózkodik.

A tárolást saját maga is befolyásolja. Bármikor manuálisan törölheti az összes cookie-t a böngészőjében (lásd alább a „Tiltakozás joga” részt is). fizet a hozzájáruláson alapuló legutóbbi cookie-kat a visszavonása után töröljük. A tárolás jogszerűsége addig változatlan marad.

Tiltakozás joga – hogyan törölhetem a cookie-kat?

Ön eldöntheti, hogyan és hogyan kívánja-e használni a cookie-kat. Függetlenül attól, hogy a cookie-k melyik szolgáltatástól vagy tőle származnak, mindig lehetősége van a cookie-k törlésére, deaktiválására vagy csak részleges elfogadására. Például letilthatja a harmadik féltől származó cookie-kat, de engedélyezheti az összes többi cookie-t.

Ha szeretné megtudni, hogy mely sütiket tárolja a böngészője, vagy szeretné módosítani vagy törölni a cookie-beállítást, ezt a lehetőséget a beállítási beállítások között találja:

Chrome: Törölje, engedélyezze és kezelje a cookie-kat a Chrome-ban

Safari Cookie-k és helyadatok kezelése a Safariban

Firefox: Cookie-k és felhasználói adatok törlése a Firefoxban

Internet Explorer: Törölje és kezelje a cookie-kat

Microsoft Edge: Törölje a cookie-kat a Microsoft Edge-ben

Ha általában nem akar cookie-kat, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy értesítse Önt, ha süti beállítás készül. Ez lehetséges ad arra, hogy manuálisan döntse el, hogy engedélyezi vagy megtagadja minden egyes cookie elhelyezését. Ez az eljárás a nyelvtől függően változik. Ezért lehet a legjobb, ha az utasításokat a Google-ban keresi. Ha Chrome-ot használ, beírhatja például a „Chrome cookie-k törlése” vagy „Chrome cookie-k deaktiválása” keresési kifejezést a Google-ba.

Jogi alap

Az „süti-irányelv” 2009 óta létezik. Kimondja, hogy a cookie-k tárolásához az Ön hozzájárulása szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az EU országain belül azonban az irányelvekre adott reakciók még mindig nagyon eltérőek. Ausztriában azonban ezt az irányelvet a távközlési törvény (TKG) 96. szakaszának (3) bekezdése felültette. Németországban a sütikre vonatkozó irányelveket nem hajtották végre nemzeti jogként. Ehelyett ezt az iránymutatást nagyrészt a Telemédiatörvény (TMG) 15. § (3) bekezdése felültette át.

A feltétlenül szükséges cookie-k esetében, még ha nem is adtak beleegyezést, jogos érdekek fűződnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely a legtöbb esetben gazdasági jellegűek. Látogatóinknak kellemes felhasználói élményt szeretnénk nyújtani weboldalunkon. ehhez bizonyos sütikre gyakran szükség van.

Ez csak az Ön hozzájárulásával történik, ki, ha szükséges sütiket használnak. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A következő részekben további részleteket talál a cookie-k használatáról, feltéve, hogy a használt szoftvert használ cookie-kat.

Webtárhely

Web hosting áttekintés

Érintett felek: a weboldal látogatói

Cél: a weboldal professzionális tárhelyszolgáltatása és a működés biztonsága

Feldolgozott adatok: IP-cím, weboldal látogatásának ideje, használt böngésző és egyéb adatok. Erről az alábbiakban vagy a megfelelő webtárhely-szolgáltatónál talál további részleteket.

Tárolási idő: az adott szolgáltatótól függően, de általában 2 hét

Jogalap: Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mi a webtárhely?

Manapság minden alkalommal személyesen, amikor meglátogat egy programot, bizonyos információk közé tartozik – az adatokat is kimutatható módon történik, és tárolja, ezen a weboldalon is. Ezeket az adatokat a lehető legtakarékosabban és csak alapos indokkal kell feldolgozni. Webhely alatt a domain összes felhasználót értjük, azaz a kezdőlaptól a legutolsó aloldalig mindent (mint ez itt). Domain alatt example.uk vagy examplepage.com értjük.

Ha egy képernyőt egy képernyőn szeretne használni, webböngészőnek nevezett programot használ. Valószínűleg ismeri néhány webböngésző nevét: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox és Apple Safari.

A webböngészőnek csatlakoznia kell egy másik számítógéphez, amely a kódját tárolja: a webszerverhez. A webszerver üzemeltetése bonyolult és időigényes, ezért ezt általában professzionális szolgáltatók végezték. Webtárhelyet kínálnak, és így biztosítják a megbízható és hibátlan tárolást.

Amikor a számítógépe kapcsolatot létesít (asztali számítógép, laptop, okostelefon), és amikor adatátvitel történik a webszerverre és onnan, személyes adatok feldolgozhatók. Hiszen az Ön számítógépe adatokat tárol, és a webszervernek is kell őriznie az adatokat egy ideig, hogy megfelelően működjön.

Miért dolgozunk fel személyes adatokat?

Az adatkezelés céljai:

A weboldal professzionális hosting és üzembiztonság

A működési és informatikai biztonság fenntartása érdekében

A hozzáférési minták névtelen értékelése ajánlatunk javítása érdekében, és szükség esetén a vádemelés vagy a panaszok követése érdekében .li >

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Webünk, vagyis az a számítógép, amelyre ez a weboldal mentésre kerül, általában akkor is mindig menti az adatokat, ha meglátogatja weboldalunkat , mint pl.

az elért webhely teljes címe (URL-je) (pl. https://www.examplepage.uk/examplesubpage.html?tid=112059870)

böngésző és böngésző verziója (pl. Chrome 87)

a használt operációs rendszer (Windows 10)

a korábban meglátogatott oldal címe (URL-je) (hivatkozó URL) (pl. https://www.examplepage.uk/icamefromhere.html/)

a hozzáférésről elérhető eszköz gazdaneve és IP-címe (pl. SZÁMÍTÓGÉP és 194.23.43.121)

dátum és idő

a webszerver-napló fájlokban

Mennyi ideig tárolják az adatokat?

A fent közölt általában két hétig tároljuk, majd tényleges törlik. Ezeket az adatokat nem adjuk át másoknak, de nem zárhatjuk ki, hogy jogellenes magatartás esetén ezeket az adatokat a hatóságok megtekinthetik.

 

Röviden: Látogatását szolgáltatónk (weboldalunkat speciális számítógépeken (szervereken) üzemeltető cég) naplózza, de az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk át adatait!

 

Jogi alap

A személyes adatok webtárhely keretében történő kezelésének jogszerűségét a Ptk. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek védelme), mivel a szolgáltatónál professzionális tárhely használata szükséges ahhoz, hogy a céget biztonságosan és felhasználóbarát módon bemutassuk az interneten, valamint nyomon tudjanak követni az esetleges támadásokat és követeléseket, ha szükséges.

 

Hetzner adatvédelmi szabályzata

Weboldalunkhoz a Hetznert használjuk, amely többek között a webtárhely-szolgáltató is. Ezt a szolgáltatást a német Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország. A Hetzner használatán keresztül feldolgozott adatokról az adatvédelmi szabályzatban talál további információkat : https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

 

Web Analytics

Web Analytics adatvédelmi irányelvek áttekintése

Érintett felek: a weboldal látogatói

Cél: Látogatói információk értékelése a weboldal optimalizálása érdekében.

Feldolgozott adatok: Hozzáférés a statisztikákhoz, olyan adatokat tartalmaznak, mint a hozzáférési hely, az eszköz adatai, a megfelelő időpont, navigációs viselkedés , kattintási viselkedés és IP-címek. Erről további részleteket közvetlenül a megfelelő webelemző eszközben talál.

Tárolási időszak: a használt webelemző eszköztől függően

Jogalap: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

 

Mi az a Web Analytics?

Weboldalunkon szoftvert használunk, adott webelemzésnek nevezünk, hogy értékeljük a látogatóinak viselkedését. Így adatokat gyűjtenek, amelyeket az elemző eszköz szolgáltatója (más néven nyomkövető eszköz) tárol, kezel és dolgoz fel. Ezekkel az adatokkal készítjük el a weboldalunkon a felhasználói viselkedés elemzését, amelyet mi, mint a weboldal üzemeltetője kapunk. A legtöbb eszköz különféle tesztelési lehetőségeket is kínál. Ezek lehetővé teszik, hogy például teszteljük, hogy milyen ajánlatokat vagy tartalmakat részesít előnyben. Ennek érdekében két különböző ajánlatot mutathatunk be korlátozott ideig. A teszt (ún. A/B teszt) után tudjuk, hogy weboldalunk látogatói melyik terméket vagy tartalmat találják érdekesebbnek. Az ilyenhez, valamint különféle egyéb elemzésekhez használható felhasználói profilok jönnek létre, és a megfelelő adatokat cookie-kban tárolják.

 

Miért futtatunk webelemzést?

Weboldalunkkal kapcsolatban egyértelműen célt tartunk előtt: az iparágunk legjobb oldalát kínáljuk a piacon. Ezért a legjobb és legérdekesebb ajánlatot, valamint a kényelmet kívánjuk Önnek, amikor felkeresi weboldalt. A webelemző eszközökkel megfigyelhetjük weboldalunk látogatóinak viselkedését, majd ennek megfelelően fejleszthetjük weboldalunkat Önnek és ezért. Láthatjuk például látogatóink átlagos életkorát, honnan érkeznek, mikor látogatják a legtöbb weboldalunkra, és mely tartalmak vagy különösen népszerűek. Mindezek az információk az ajánlások optimalizálni weboldalunkat, és az Ön igényeihez, érdeklődéséhez és kívánságaihoz igazítani.

 

milyen adatokat dolgozunk fel?

A tárolt adatok pontossága a használt elemzési eszközöktől függ. Jelenleg azonban olyan adatokat tárolunk, mint például a weboldalunkon megtekintett tartalmat, valamint pl. g. melyokra vagy hivatkozásokra kattint, amikor megnyit egy oldalt, milyen gomb böngészőt használ, milyen eszközzel (PC, tablet, okostelefon stb.) látogatja a weboldalt, vagy milyen számítógépes rendszert használ. Ha Ön tudja, hogy a helyadatokat is gyűjti, ezeket az adatokat a webelemző eszköz szolgáltatója is feldolgozhatja.

az Ön IP-címe is tárolva van . Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében az IP-címek személyes adatai. Az Ön IP-címe azonban általában sto piros álnéven (azaz felismerhetetlen és rövidített formában). Nem tárolunk olyan közvetlenül összekapcsolható adatokat, mint például az Ön neve, életkora, címe vagy e-mail címe tesztelési, webelemzési és weboptimalizálási célból. Ha ezeket az adatokat gyűjtik, akkor azokat álnéven megőrzik. Ezért nem használható személyként való azonosítására.

Az adott adatok tárolási ideje mindig a szolgáltatótól függ. Egyes cookie-k csak néhány percig tárolják az adatokat, vagy amíg Ön elhagyja a webhelyet, míg más cookie-k több évig tárolják az adatokat.

 

Az adatkezelés napja

Ha további információval rendelkezünk az adatkezelés időszakával kapcsolatban, azt lent találja. A személyes adatokat általában csak addig kezeljük, ameddig az szükséges a termékek és szolgáltatások biztosításához. A tárolási idő meghosszabbítható, ha azt írja elő, például számviteli célból, például könyvelés céljából.

 

Tiltakozás joga

Önnek lehetősége és joga van arra is, hogy bármikor visszavonja a cookie-k vagy a külső szolgáltatók használatához adott hozzájárulását. Ez vagy a cookie-kezelő eszközünkön, vagy más letiltási funkción keresztül működik. Például a cookie-k általi adatfeldolgozást is használhatja a cookie-k böngészőjében kezelésével, deaktiválásával vagy törlésével.

 

Jogi alap

A Web Analytics használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet a cookie felugró ablakunkkal szereztünk meg. Az Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), ez a hozzájárulás jelenti a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, például a Web Analytics eszközökön keresztül történő gyűjtését.

A támogatáson túl jogos érdekünk fűződik a weboldal látogatóinak viselkedésének elemzéséhez, ami megkönnyíti, hogy technikailag és gazdaságilag javítsuk ajánlatunkat. A Web Analytics segítségével felismerhetjük a helyhibákat, azonosíthatjuk a támadásokat és javíthatjuk a jövedelmezőséget. Ennek jogalapja az Art. 6. bek. 1 lit. f) pontja (jogos érdekek). Mindazonáltal csak akkor használjuk ezeket az eszközöket, ha Ön ehhez szükséges.

Mivel a Web Analytics eszközök cookie-kat használnak, javasoljuk, hogy olvassa el a cookie-kra vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat. Ha meg szeretném tudni, hogy mely adatok tároljuk és dolgozzuk fel, olvassa el a megfelelő eszközök adatvédelmi szabályzatát.

Ha rendelkezésre áll, a speciális Web Analytics eszközökkel kapcsolatos információk a következő szakaszokban találhatók.

).

A Google Analytics adatvédelmi irányelvei

A Google Analytics adatvédelmi irányelveinek áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: Látogatói információk kiértékelése a weboldal optimalizálása érdekében.Feldolgozott adatok: Hozzáférési statisztikák, amelyek olyan adatokat tartalmaznak, mint a hozzáférés helye, az eszköz adatai, a hozzáférés időtartama és ideje, navigációs viselkedés, kattintási viselkedés és IP-címek. Erről további részleteket az alábbi adatvédelmi szabályzatban talál. Tárolási idő: a felhasznált tulajdonságoktól függőenJogalap: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mi az a Google Analytics?

Az amerikai-amerikai Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics (GA) nyomkövető és elemző eszközét használjuk. A Google Analytics adatokat gyűjt a webhelyünkön végzett tevékenységeiről. Amikor például egy hivatkozásra kattint , ez a művelet egy cookie-ba kerül, és átkerül a Google Analytics szolgáltatásba. A Google Analytics-től kapott jelentések segítségével weboldalunkat és szolgáltatásainkat jobban az Ön kívánságaihoz tudjuk igazítani. A következőkben részletesebben ismertetjük a nyomkövető eszközt, és legfőképpen arról tájékoztatjuk, hogy milyen adatok kerülnek mentésre, és hogyan akadályozhatja meg ezt.

A Google Analytics egy nyomkövető eszköz, melynek célja weboldalunk adatforgalmi elemzése. A Google Analytics működéséhez van egy nyomkövető kód, amely be van építve a weboldalunkba. Amikor meglátogatja webhelyünket, ez a kód rögzíti a webhelyén végzett különféle műveleteket. Amint elhagyja webhelyünket, ezek az adatok elküldésre kerülnek a Google Analytics szerverére, ahol tárolódnak.

A Google feldolgozza ezeket az adatokat, majd jelentéseket kapunk az Ön felhasználói viselkedéséről. Ezek a jelentések a következők lehetnek:

 • Célközönség jelentések: A célközönség jelentések segítségével jobban megismerhetjük felhasználóinkat, így jobban megérthetjük, kik érdeklődnek szolgáltatásunk iránt.
 • Reklámjelentések: A hirdetési jelentések segítségével jobban elemezhetjük online hirdetéseinket, és ezáltal javíthatjuk azt.
 • Akvizíciós jelentések: Az akvizíciós jelentések hasznos információkkal szolgálnak számunkra arról, hogyan kelthetjük fel még több ember lelkesedését szolgáltatásunk iránt.
 • Viselkedési jelentések: Ezekkel a jelentésekkel megtudhatjuk, hogyan lép kapcsolatba a webhelyünkkel. A viselkedési jelentések segítségével megérthetjük, milyen utat jár be weboldalunkon, és milyen hivatkozásokra kattint.
 • Konverziós jelentések: A konverzió az a folyamat, amely egy marketingüzenet alapján a kívánt művelet végrehajtására készteti Önt. Példa erre az, ha egyszerű webhelylátogatóból vásárlóvá vagy hírlevél-előfizetővé változtat. Így ezeknek a riportoknak a segítségével részletesebben láthatjuk, sikeresek-e Önnél marketing intézkedéseink. Célunk a konverziós arány növelése.
 • Valós idejű riportok: Ezen riportok segítségével valós időben láthatjuk, mi történik a weboldalunkon. Így például látjuk, láthatjuk, hány felhasználó olvassa éppen ezt a szöveget.

Miért használjuk a Google Analytics szolgáltatást weboldalunkon?

Weboldalunk célja egyértelmű: a lehető legjobb szolgáltatást szeretnénk Önnek nyújtani. A Google Analytics statisztikái és adatai segítenek ennek elérésében.

A statisztikailag kiértékelt adatok világos képet adnak weboldalunk erősségeiről és gyengeségeiről. Egyrészt úgy tudjuk optimalizálni oldalunkat, hogy az érdeklődők könnyebben megtalálják a Google-on. Másrészt az adatok segítenek abban, hogy jobban megértsük Önt, mint látogatónkat. Ezért nagyon pontosan megtudhatjuk, mit kell fejlesztenünk weboldalunkon, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek. Ezen adatok elemzése azt is lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetési és marketingintézkedéseinket egyedibben és költséghatékonyabban hajtsuk végre. Hiszen csak annak van értelme, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat kizárólag az irántuk érdeklődőknek mutassuk meg.

Milyen adatokat tárol a Google Analytics?

Egy követőkód segítségével a Google Analytics véletlenszerű, egyedi azonosítót hoz létre, amely a böngésző cookie-jához kapcsolódik. Így a Google Analytics új felhasználóként ismeri fel Önt. Amikor legközelebb meglátogatja oldalunkat, „visszatérő” felhasználóként ismerjük fel. Minden összegyűjtött adat ezzel a felhasználói azonosítóval együtt kerül mentésre. Csak így válik lehetővé számunkra az álnevű felhasználói profilok értékelése és elemzése.

Weboldalunk Google Analytics segítségével történő elemzéséhez egy tulajdonazonosítót kell beilleszteni a követőkódba. Az adatok ezután a megfelelő tulajdonságban tárolódnak. A Google Analytics 4-tulajdon szabványos minden újonnan létrehozott tulajdonhoz. Alternatív megoldás azonban a Universal Analytics-tulajdon. A használt tulajdonságtól függően az adatok különböző ideig tárolódnak.

A webhelyünkön végzett interakcióit olyan címkék mérik, mint a cookie-k és az alkalmazáspéldányazonosítók. Az interakciók mindenféle művelet, amelyet Ön weboldalunkon hajt végre. Ha Ön más Google rendszereket is használ (például Google Fiókot), a Google Analytics által generált adatok összekapcsolhatók harmadik féltől származó cookie-kkal. A Google nem ad át semmilyen Google Analytics adatot, kivéve, ha mi, mint a webhely tulajdonosai ezt engedélyezzük. Abban az esetben, ha ezt törvény írja elő, előfordulhatnak kivételek.

A Google Analytics a következő sütiket használja:

Név: _ga
Érték: 2.1326744211.152112059870-5
Cél: Alapértelmezés szerint az analytics.js a _ga cookie-t használja a felhasználói azonosító mentésére. Általában azt a célt szolgálja, hogy különbséget tegyen a webhely látogatói között.
Lejárati idő: 2 év után

Név: _gid
Érték: 2.1687193234.152112059870-1
Cél: Ez a cookie arra is szolgál, hogy különbséget tegyen a webhely felhasználói között
Lejárati dátum: 24 óra múlva

Név: _gat_gtag_UA_<property-id>
Érték: 1
Verwendungszweck: A keresleti ráta csökkentésére szolgál. Ha a Google Analytics szolgáltatást a Google Címkekezelő biztosítja, akkor ez a cookie a _dc_gtm_ <tulajdon-azonosító> nevet kapja.
Lejárati idő: 1 perc múlva

Név: AMP_TOKEN
Érték: Nincs információ
Cél: Ez a süti rendelkezik egy tokennel, amelyet a felhasználói azonosító lekérésére használ az AMP Client ID Service. Más lehetséges értékek kijelentkezésre, kérésre vagy hibára utalnak.
Lejárati idő: 30 másodperc után legfeljebb egy év

Név: __utma
Érték: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Cél: Ezzel a cookie-val nyomon követhető az Ön viselkedése a webhelyen, és mérhető a webhely teljesítménye. A cookie minden alkalommal frissül, amikor az információt elküldik a Google Analytics számára.
Lejárati idő: 2 év után

Név: __utmt
Érték: 1
Cél: Csakúgy, mint a _gat_gtag_UA_<property-id>, ezt a cookie-t a követelmények arányának ellenőrzésére használják.
Lejárati idő: 10 perc után

Név: __utmb
Érték: 3.10.1564498958
Cél: Ez a cookie új munkamenetek meghatározására szolgál. Minden alkalommal frissül, amikor új adatot vagy információt küldenek a Google Analytics számára.
Lejárati idő: 30 perc múlva

Név: __utmc
Érték: 167421564
Cél: Ez a cookie a visszatérő látogatók új munkameneteinek meghatározására szolgál. Ezért ez egy munkamenet cookie, és csak addig marad tárolva, amíg újra be nem zárja a böngészőt.
Lejárati dátum: A böngésző bezárása után

Név: __utmz
Érték: m|utmccn=(hivatkozás)|utmcmd=referral|utmcct=/
Cél: Ez a cookie a webhelyünk látogatóinak számának forrásának azonosítására szolgál. Ez azt jelenti, hogy a süti információkat tárol arról, hogy honnan érkezett weboldalunkra. Ez lehet egy másik webhely vagy egy hirdetés.
Lejárati idő: 6 hónap után

Név: __utmv
Érték: Nincs információ
Cél: A cookie egyedi felhasználói adatok tárolására szolgál. Minden alkalommal frissül, amikor információkat küldenek a Google Analytics számára.
Lejárati idő: 2 év után

Megjegyzés: Ez a lista korántsem teljes, mivel a Google folyamatosan módosítja a cookie-k használatát.

Az alábbiakban áttekintést adunk a Google Analytics által kiértékelhető legfontosabb adatokról:

Hőtérképek: A Google úgynevezett hőtérképeket hoz létre. Ezek a hőtérképek lehetővé teszik, hogy pontosan megtekinthesse azokat a területeket, amelyekre kattint, így honlapunkon tájékozódhatunk arról, hogy milyen útvonalakat tesz meg.

Munkamenet időtartama: A Google munkamenet időtartamának nevezi a webhelyünkön eltöltött időt anélkül, hogy elhagyná azt. Ha 20 percig inaktív, a munkamenet automatikusan véget ér.

Visszafordulási arány Ha webhelyünknek csak egy oldalát nézi meg, majd ismét elhagyja webhelyünket, azt visszafordulásnak nevezzük.

Fiók létrehozása: Ha Ön fiókot hoz létre, vagy megrendelést ad weboldalunkon, a Google Analytics gyűjti ezeket az adatokat.

IP-cím: Az IP-cím csak rövidített formában jelenik meg, hogy ne lehessen egyértelműen kiosztani.

Tartózkodási hely: A hozzávetőleges tartózkodási helyét és az országot, ahol tartózkodik, az IP-cím határozza meg. Ezt a folyamatot IP-helymeghatározásnak nevezik.

Technikai információk: A böngésző típusával, az internetszolgáltatójával és a képernyőfelbontásával kapcsolatos információkat technikai információknak nevezzük.

Forrás: Mind a Google Analytics-t, mind magunkat érdekli, hogy melyik weboldal vagy milyen hirdetés vezetett el oldalunkra.

A további esetlegesen tárolt adatok közé tartoznak a kapcsolatfelvételi adatok, az esetleges vélemények, a média lejátszása (pl. amikor egy videót játszik le az oldalunkon), tartalmak közösségi médián keresztüli megosztása vagy webhelyünk hozzáadása a kedvencekhez. Ez a lista nem teljes, és csak általános útmutatásul szolgál a Google Analytics adatmegőrzéséhez.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Google-nak szerte a világon vannak szerverei. Legtöbbjük Amerikában található, ezért adatait elsősorban amerikai szervereken tárolják. Itt olvashat részletes információkat arról, hogy hol találhatók a Google adatközpontjai: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=hu

Az Ön adatai különféle fizikai adathordozókhoz vannak hozzárendelve. Ennek az az előnye, hogy lehetővé teszi az adatok gyorsabb visszakeresését, és jobban megvédi azokat a manipulációtól. Minden Google adatközpont rendelkezik megfelelő vészhelyzeti programokkal az Ön adataihoz. Ezért a Google hardveres meghibásodása vagy természeti katasztrófák miatti szerverhiba esetén a szolgáltatás megszakításának kockázata viszonylag alacsony marad.

Az adatok megőrzési ideje a használt tulajdonságoktól függ. Az újabb Google Analytics 4-tulajdonok használatakor a felhasználói adatok megőrzési ideje 14 hónap. Az úgynevezett eseményadatoknál 2 hónapos vagy 14 hónapos megőrzési időszakot is választhatunk.

A Google Analytics szabványosított időtartama 26 hónap a felhasználói adatok megőrzésére. Ezen idő elteltével felhasználói adatai törlődnek. Lehetőségünk van azonban saját magunk megválasztani a felhasználói adatok megőrzési idejét. A következő öt lehetőség van:

 • Törlés 14 hónap után
 • Törlés 26 hónap után
 • Törlés 38 hónap után
 • Törlés 50 hónap után
 • Nincs automatikus törlés

Ezen túlmenően lehetőség van az adatok törlésére csak abban az esetben, ha Ön az általunk meghatározott időtartamon belül már nem látogatja weboldalunkat. Ebben az esetben a megőrzési időszak minden alkalommal visszaállításra kerül, amikor a megadott időtartamon belül újra felkeresi weboldalunkat.

A választott időszak lejártakor az adatok havonta egyszer törlésre kerülnek. Ez a megőrzési időszak minden olyan adatra vonatkozik, amely cookie-khoz, felhasználói azonosításhoz és hirdetésazonosítókhoz (pl. a DoubleClick domain cookie-jai) kapcsolódik . Minden jelentés eredménye összesített információkon alapul, és a felhasználói adatoktól függetlenül tárolódik. Az összesített információ az egyes adatok egyetlen és nagyobb egységgé való egyesítése.

Hogyan törölhetem az adataimat vagy akadályozhatom meg az adatok megőrzését?

Az Európai Unió adatvédelmi törvényének rendelkezései értelmében Önnek joga van az adatairól tájékoztatást kapni, valamint azokat frissíteni, törölni vagy korlátozni. Egy böngészőbővítmény segítségével, amely deaktiválhatja a Google Analytics JavaScriptjét (ga.js, analytics.js, dc.js), megakadályozhatja, hogy a Google Analytics felhasználja adatait. Ezt a kiegészítést a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB címről töltheti le . Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a kiegészítés csak a Google Analytics által végzett adatgyűjtést képes kikapcsolni.

Ha általában deaktiválni, törölni vagy kezelni szeretné az összes cookie-t (a Google Analytics-től függetlenül), használhatja a bármelyik böngészőhöz elérhető útmutatók egyikét:

Chrome: Törölje, engedélyezze és kezelje a cookie-kat a Chrome-ban

Safari: Cookie-k és webhelyadatok kezelése a Safariban

Firefox: Cookie-k és webhelyadatok törlése a Firefoxban

Internet Explorer: Törölje és kezelje a cookie-kat

Microsoft Edge: Törölje a cookie-kat a Microsoft Edge-ben

Jogi alap

A Google Analytics használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet a cookie-k felugró ablakán keresztül szereztünk meg. Az Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés) , ez a személyes adatok feldolgozásának jogalapja, ha azokat webelemző eszközökön keresztül gyűjtik.

A hozzájáruláson túlmenően jogos érdekünk fűződik a weboldal látogatóinak viselkedésének elemzéséhez, ajánlatunk technikai és gazdasági javítása érdekében. A Google Analytics segítségével felismerhetjük a webhelyhibákat, azonosíthatjuk a támadásokat és javíthatjuk a jövedelmezőséget. Ennek jogalapja az Art. 6. bek. 1 lit. f a GDPR (jogos érdekek) . Ennek ellenére csak akkor használjuk a Google Analytics szolgáltatást, ha Ön beleegyezett.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgoz adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez összefüggésbe hozható az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát érintő különféle kockázatokkal.

A Google az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési kikötéseket használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és különösen az Egyesült Államokban) letelepedett címzettek általi adatfeldolgozáshoz vagy az ottani adattovábbításhoz (= 46. cikk, 2. bekezdés). és a GDPR 3. pontja). Ezek a záradékok arra kötelezik a Google-t, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szintjének, amikor releváns adatokat dolgoz fel az EU-n kívül. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak. A végzést és a feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

Reméljük, hogy a Google Analytics által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos legfontosabb információkkal tudtuk szolgálni. Ha többet szeretne megtudni a nyomkövetési szolgáltatásról, akkor ezt a két linket ajánljuk: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ és https://support.google.com/analytics/answer /6004245?hl=hu .

Google Analytics beleegyezési módban

Az Ön hozzájárulásától függően a Google Analytics az Ön személyes adatait az úgynevezett „beleegyezési módban” továbbítja. Kiválaszthatja, hogy elfogadja-e a Google Analytics cookie-kat, és így a Google Analytics mely adatait dolgozza fel. A megőrzött adatokat főként a felhasználók weboldalon tanúsított viselkedésének mérésére, célzott hirdetések kiszolgálására és webelemzési jelentések biztosítására használjuk. Általában Ön beleegyezik a Google adatkezelésébe egy cookie-k segítségével. Ha nem járul hozzá az adatkezeléshez, csak összesített adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem rendelhetők hozzá egyéni felhasználókhoz, ezért nem jön létre felhasználói profil az Ön számára. Lehetősége van arra is, hogy csak a statisztikai méréshez járuljon hozzá, ami azt jelenti, hogy személyes adatait nem dolgozzuk fel és nem használjuk fel reklámozáshoz vagy hirdetési mérési sorozatokhoz.

Google Analytics IP névtelenítés

Ezen a webhelyen megvalósítottuk a Google Analytics IP-címének anonimizálását. A Google fejlesztette ki ezt a funkciót, hogy ez a weboldal megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a helyi adatvédelmi hatóságok ajánlásainak, amennyiben tiltják a teljes IP-címek megőrzését.
Az IP-címek anonimizálása vagy maszkolása azonnal megtörténik, amint azok elérik a Google Analytics adatgyűjtő hálózatát, de még az adatok mentése vagy feldolgozása előtt.

a https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu címen talál további információt .

A Google Címkekezelő adatvédelmi irányelvei

A Google Címkekezelő adatvédelmi irányelveinek áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: Egyedi nyomkövető eszközök szervezése Feldolgozott adatok: Maga a Google Címkekezelő nem tárol adatokat. A használt webelemző eszközök adatrögzítési címkéi.Tárolási idő: a használt webelemző eszköztől függőenJogalapok: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mi az a Google Címkekezelő?

Webhelyünkhöz a Google Inc. cég (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Címkekezelőjét használjuk.
Ez a Címkekezelő a Google számos hasznos marketingtermékének egyike. Ezzel központilag integrálhatjuk és kezelhetjük a weboldalunkon használt különféle nyomkövető eszközök kódrészleteit.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban részletesebben elmagyarázzuk, mit csinál a Google Címkekezelő, miért használjuk, és milyen mértékben dolgozzuk fel az Ön adatait.

felhasználói felületen keresztül integrálhatjuk és kezelhetjük a webhelycímkéket . A címkék kis kódrészek, amelyek például nyomon követik a weboldalunkon végzett tevékenységeit. Ehhez a JavaScript kód szegmenseit integráljuk webhelyünk forrásszövegébe. A címkék gyakran a Google gyakornoki termékeiből származnak, mint például a Google Ads vagy a Google Analytics, de más cégek címkéi is integrálhatók és kezelhetők a kezelőn keresztül. Mivel a címkék különböző feladatokat látnak el, böngészőadatokat gyűjthetnek, marketingeszközöket táplálhatnak adatokkal, beágyazhatnak gombokat, cookie-kat állíthatnak be és követhetik a felhasználókat több webhelyen.

Miért használjuk a Google Címkekezelőt webhelyünkön?

Mindenki tudja: fontos a szervezettség! Természetesen ez vonatkozik weboldalunk karbantartására is. Annak érdekében, hogy weboldalunkat a lehető legjobban megszervezhessük és megtervezzük Önnek és bárkinek, aki érdeklődik termékeink és szolgáltatásaink iránt, különféle nyomkövető eszközökre támaszkodunk, mint például a Google Analytics.
Az összegyűjtött adatokból kiderül, hogy Önt mi érdekli leginkább, mely szolgáltatásainkat érdemes fejlesztenünk, és mely személyeknek is meg kell mutatnunk szolgáltatásainkat. Továbbá ahhoz, hogy ez a nyomon követés működjön, releváns JavaScript kódokat kell telepítenünk webhelyünkre. Bár elméletileg minden nyomkövető eszköz minden kódrészletét külön integrálhatnánk a forrásszövegünkbe, ez túl sok időt venne igénybe, és elveszítené az áttekintést. Ez az oka annak, hogy a Google Címkekezelőt használjuk. A szükséges szkripteket egyszerűen integrálhatjuk és egy helyről kezelhetjük. Ezenkívül a Google Címkekezelő felhasználói felülete könnyen kezelhető, és nem igényel programozási ismereteket. Ezért könnyen tarthatunk rendet címkéink dzsungelében.

Milyen adatokat tárol a Google Címkekezelő?

Maga a Címkekezelő egy olyan domain, amely nem használ cookie-kat és nem tárol adatokat. Csupán az implementált címkék „adminisztrátoraként” működik. Az adatokat a különböző webelemző eszközök egyedi címkéi gyűjtik. Ezért a Google Címkekezelőben az adatok az egyes nyomkövető eszközökhöz kerülnek, és nem kerülnek mentésre.

A különböző webelemző eszközök, például a Google Analytics integrált címkéinél azonban ez egészen más. A használt elemző eszköztől függően az Ön internetes viselkedésére vonatkozó különféle adatokat gyűjtenek, tárolnak és dolgoznak fel cookie-k segítségével. Kérjük, olvassa el adatvédelemmel kapcsolatos szövegeinket, ha többet szeretne megtudni a weboldalunkon használt artikuláris elemző és nyomkövető eszközökről.

A Címkekezelő fiókbeállításaiban engedélyeztük a Google számára, hogy anonim adatokat kapjon tőlünk. Ez azonban kizárólag a Címkekezelőnk használatára vonatkozik, és nem az Ön adataira, amelyeket a rendszer kódszakaszokon keresztül ment el. Lehetővé tesszük a Google-nak és másoknak, hogy névtelen formában kapjanak kiválasztott adatokat. Ezért hozzájárulunk weboldalunk adatainak anonimizált továbbításához. Azt azonban még alapos kutatás után sem sikerült kiderítenünk, hogy pontosan milyen összesített és anonim adatok kerülnek továbbításra. Azt tudjuk, hogy a Google törölt minden olyan információt, amely azonosítani tudta webhelyünket. A Google az adatokat több száz más névtelen webhelyadattal kombinálja, és a benchmarking intézkedések részeként felhasználói trendeket hoz létre. A benchmarking egy olyan folyamat, amelynek során a vállalat eredményeit összehasonlítják a versenytársak eredményeivel. Ennek eredményeként az összegyűjtött információk alapján a folyamatok optimalizálhatók.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

Amikor a Google adatokat tárol, ez a Google saját szerverein történik. Ezek a szerverek a világ minden részén találhatók, legtöbbjük Amerikában. A https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=hu oldalon részletesen elolvashatja, hogy hol vannak a Google szerverei.

A különböző eszközökről szóló egyedi adatvédelmi szövegeinkből megtudhatja, hogy az adott nyomkövető eszközök mennyi ideig tárolják adatait.

Hogyan törölhetem az adataimat vagy akadályozhatom meg az adatok megőrzését?

A Google Címkekezelő maga nem állít be cookie-kat, de kezeli a különböző nyomkövető webhelyek címkéit. A különböző nyomkövető eszközökről szóló adatvédelmi szövegeinkben részletes információkat talál arról, hogyan törölheti vagy kezelheti adatait.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eszköz használata során az Ön adatait az EU-n kívül is tárolhatjuk és feldolgozhatjuk. A legtöbb harmadik ország (beleértve az USA-t is) nem tekinthető biztonságosnak a jelenlegi európai adatvédelmi jogszabályok értelmében. Az adatokat tilos nem biztonságos harmadik országokba továbbítani, tárolni és feldolgozni, kivéve, ha megfelelő garanciák (például EU-s általános szerződési feltételek) állnak fenn köztünk és a nem európai szolgáltató között.

Jogi alap

A Google Címkekezelő használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet a cookie felugró ablakunkon keresztül szereztünk meg. Az Art. 6. bek. 1 lit. GDPR (beleegyezés) , ez a hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásának jogalapja, például amikor azokat webelemző eszközökkel gyűjtik.

A hozzájáruláson túl jogos érdekünk fűződik a weboldal látogatóinak viselkedésének elemzéséhez, és ezáltal kínálatunk technikai és gazdasági javításához. A Google Címkekezelők segítségével a jövedelmezőséget is javíthatjuk. Ennek jogalapja az Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek) . Csak akkor használjuk a Google Címkekezelőt, ha Ön beleegyezett.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgoz adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez összefüggésbe hozható az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát érintő különféle kockázatokkal.

A Google az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési kikötéseket használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és különösen az Egyesült Államokban) letelepedett címzettek általi adatfeldolgozáshoz vagy az ottani adattovábbításhoz (= 46. cikk, 2. bekezdés). és a GDPR 3. pontja). Ezek a záradékok arra kötelezik a Google-t, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szintjének, amikor releváns adatokat dolgoz fel az EU-n kívül. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak. A végzést és a feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

Ha többet szeretne megtudni a Google Címkekezelőről, javasoljuk a GYIK-et a https://support.google.com/tagmanager/?hl=hu#topic=3441530 címen .

Hang és videó

Audio és video adatvédelmi szabályzat áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: szolgáltatás optimalizálása Feldolgozott adatok: Olyan adatok tárolhatók, mint a kapcsolattartási adatok, a felhasználói viselkedés, az eszközinformációk és az IP-címek. További részleteket az alábbi Adatvédelmi szabályzatban talál. Tárolási időszak: az adatokat addig őrizzük meg, amíg a szolgáltatás nyújtásához szükséges Jogalapok: Kbt. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mik azok az audio- és videoelemek?

Honlapunkba audio és videó elemeket integráltunk. Ezért közvetlenül a weboldalunkon keresztül nézhet videókat vagy hallgathat zenét/podcastokat. Ezt a tartalmat a szolgáltatók szállítják, és a megfelelő szolgáltatók szervereiről szerzik be.

Az audio- és videoelemek olyan platformok integrált funkcionális elemei, mint a YouTube, a Vimeo vagy a Spotify. Ezeknek a portáloknak a használata általában ingyenes, de fizetős tartalmat is tartalmazhatnak. Az integrált elemekkel weboldalunkon meghallgathatja vagy megtekintheti bármely tartalmát.

Ha weboldalunkon hang- vagy videóelemeket használ, személyes adatait továbbíthatják a szolgáltatóknak, illetve azokat feldolgozhatják és megőrizhetik.

Miért használunk audio és videó elemeket weboldalunkon?

Természetesen a legjobb ajánlatot szeretnénk nyújtani Önnek weboldalunkon. És tisztában vagyunk vele, hogy a tartalom már nem csak szövegben és statikus képekben közvetítődik . Ahelyett, hogy csupán egy linket adnánk meg egy videóra, hang- és videóformátumokat kínálunk közvetlenül a weboldalunkon. Ezek szórakoztatóak vagy informatívak, de ideális esetben mindkettő. Szolgáltatásunk ezért bővül, és könnyebben érhet el érdekes tartalmakat. Így a szövegeinken és képeinken kívül videó- és/vagy audiotartalmakat is kínálunk.

Milyen adatokat őriznek meg az audio- és videoelemek?

Amikor felkeres egy oldalunkon, ahol pl. egy beágyazott videó található, akkor az Ön szervere csatlakozik a szolgáltató szerveréhez. Így az Ön adatai a harmadik fél szolgáltatóhoz is továbbításra kerülnek, ahol azokat tárolják. Bizonyos adatokat gyűjtünk és tárolunk, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e fiókkal a harmadik fél szolgáltatónál vagy sem. Ez általában tartalmazza az IP-címét, a böngésző típusát, az operációs rendszert és egyéb általános információkat a készülékről. A legtöbb szolgáltató információkat gyűjt az Ön internetes tevékenységeiről is. Ez magában foglalja például a munkamenet időtartamát, a visszafordulási arányt, a rákattintott gombokat vagy a szolgáltatást használó webhelyre vonatkozó információkat. Ezeket az adatokat többnyire cookie-k vagy pixelcímkék (más néven webjelzők) tárolják. Az álnevekkel ellátott adatok általában cookie-kon keresztül tárolódnak a böngészőjében . Az adott szolgáltató Adatvédelmi szabályzatában mindig talál további információt a tárolt és feldolgozott adatokról.

Az adatkezelés időtartama

Azt, hogy pontosan mennyi ideig tárolják az adatokat a külső szolgáltató szerverein, az adott eszköz Adatvédelmi szabályzatának alsó pontjában vagy a szolgáltató Adatvédelmi szabályzatában találhatja meg. A személyes adatokat általában csak addig kezeljük, ameddig az feltétlenül szükséges szolgáltatásaink vagy termékeink biztosításához. Ez általában a külső szolgáltatókra is vonatkozik. A legtöbb esetben feltételezhető, hogy bizonyos adatokat a külső szolgáltatók szerverein több évig tárolnak. Az adatok különböző ideig tárolhatók, különösen, ha cookie-kban tárolják őket. Egyes cookie-k törlődnek, miután elhagyja a webhelyet, míg mások néhány évig tárolódnak a böngészőjében.

Tiltakozás joga

Fenntartja továbbá azt a jogot és lehetőséget, hogy bármikor visszavonja a cookie-k vagy harmadik fél szolgáltatók használatához adott hozzájárulását. Ez megtehető a cookie-kezelő eszközünkön vagy más letiltási funkción keresztül. Megakadályozhatja például a cookie-kon keresztüli adatmegőrzést a cookie-k böngészőjében történő kezelésével, deaktiválásával vagy törlésével. Az adatkezelés jogszerűsége a visszavonásig változatlan marad.

Mivel az oldalunkon található integrált audio- és videofunkciók általában sütiket is használnak, javasoljuk, hogy olvassa el a cookie-kra vonatkozó általános adatvédelmi szabályzatunkat is. Adatainak kezeléséről és tárolásáról az adott harmadik fél szolgáltatók Adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat.

Jogi alap

Ha hozzájárult adatainak integrált audio- és videoelemekkel történő kezeléséhez és tárolásához, az Ön hozzájárulása minősül az adatkezelés jogalapjának (GDPR 6. cikk 1. bekezdés) . Általában az Ön adatait az Önnel vagy más ügyfelekkel és üzleti partnerekkel való gyors és jó kommunikáció fenntartásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alapján is tároljuk és kezeljük . Csak abban az esetben használjuk az integrált audio- és videoelemeket, ha ehhez Ön hozzájárult.

Vimeo adatvédelmi szabályzata

A Vimeo adatvédelmi szabályzatának áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: szolgáltatásunk optimalizálásaFeldolgozott adatok: Olyan adatok tárolhatók, mint a kapcsolattartási adatok, a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok, az Ön készülékével és IP-címével kapcsolatos információk. Erről az alábbi adatvédelmi szabályzatban olvashat bővebben. Tárolási időszak: adatok általában addig tárolják, ameddig az a szolgáltatás céljához szükséges
Jogalap: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mi az a Vimeo?

Weboldalunkon a Vimeo cég videóit használjuk. Ezt a videóportált a Vimeo LLC üzemelteti, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Egy beépülő modul segítségével közvetlenül a weboldalunkon jeleníthetünk meg érdekes videóanyagot. Következésképpen előfordulhat, hogy az Ön adatainak egy része továbbításra kerül a Vimeo számára. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban szeretnénk elmagyarázni Önnek, hogy milyen adatokról van szó, miért használjuk a Vimeót, és hogyan kezelheti adatait, illetve hogyan akadályozhatja meg az adattovábbítást.

A Vimeo egy videoplatform, amelyet 2004-ben alapítottak, és 2007-ben vezették be HD minőségben a videó streaminget. 2015 óta lehetséges a 4k Ultra HD streamelés. A portál használata ingyenes, de bizonyos fizetős tartalmakat is tartalmaz. A piacvezető YouTube-hoz képest a Vimeo nagy jelentőséget tulajdonít az értékes, jó minőségű tartalmaknak. A portál egyrészt rengeteg művészi tartalmat kínál, például zenei videókat és rövidfilmeket. Másrészt hasznos dokumentumfilmeket is kínál a témák széles skálájáról.

Miért használjuk a Vimeót webhelyünkön?

Weboldalunk célja, hogy a lehető legjobb tartalmat kínáljuk Önnek, a lehető legegyszerűbb és legkönnyebben elérhető módon. Csak akkor leszünk elégedettek szolgáltatásunkkal, ha elértük ezt a célt. A Vimeo videószolgáltatás támogat bennünket e cél elérésében. A Vimeo lehetőséget ad arra, hogy kiváló minőségű tartalmat mutassunk be Önnek közvetlenül a weboldalunkon. Ahelyett, hogy pusztán egy linket adnánk egy érdekes videóhoz, itt megnézheti velünk a videót. Ez kiterjeszti szolgáltatásunkat, és megkönnyíti az érdekes tartalmak elérését. Ezért szövegeink és képeink mellett videós tartalmakat is tudunk kínálni.

Milyen adatokat tárol a Vimeo?

Amikor megnyit egy oldalt a weboldalunkon, amelybe Vimeo videó van beágyazva, böngészője csatlakozik a Vimeo szervereihez, és adatátvitel történik. Az adatokat ezután a Vimeo szerverein gyűjtik, tárolják és dolgozzák fel. Függetlenül attól, hogy van-e Vimeo-fiókja vagy sem, a Vimeo adatokat gyűjt Önről. Ez magában foglalja az Ön IP-címét, a böngésző típusával kapcsolatos műszaki információkat, az operációs rendszert vagy az eszköz alapvető adatait. Ezenkívül a Vimeo információkat tárol arról, hogy milyen webhelyen használja a szolgáltatását, és milyen műveleteket (webes tevékenységeket) hajt végre a webhelyünkön. Ezek a webes tevékenységek magukban foglalják például a munkamenet időtartamát, a visszafordulási arányt vagy azt, hogy melyik gombra kattintott a Vimeo funkciót tartalmazó oldalunkon. A Vimeo cookie-k és hasonló technológiák segítségével követheti és tárolhatja ezeket a műveleteket.

Ha a Vimeo regisztrált tagjaként jelentkezik be, több adatot gyűjthet, mivel előfordulhat, hogy a böngészőjében már több cookie van beállítva. Ezenkívül a webhelyünkön végzett tevékenységei közvetlenül kapcsolódnak Vimeo- fiókjához . Ennek elkerülése érdekében ki kell jelentkeznie a Vimeóból, miközben „szörföl” weboldalunkon.

Az alábbiakban egy sor cookie-t mutatunk be, amelyeket a Vimeo állít be, amikor egy integrált Vimeo funkciót tartalmazó webhelyen tartózkodik. Ez a lista nem teljes, és feltételezi, hogy nincs Vimeo-fiókja.

Név: játékos
Érték: ""
Cél: Ez a cookie elmenti a beállításait, mielőtt lejátszana egy beágyazott Vimeo videót. Ez biztosítja, hogy a következő Vimeo-videó megtekintésekor ismét megkapja a kívánt beállításokat.
Lejárati idő: egy év múlva

Név : vuid
Érték: pl1046149876.614422590112059870-4

Cél:
Ez a süti információkat gyűjt az Ön tevékenységeiről azokon a webhelyeken, amelyekbe Vimeo videó van beágyazva.

Lejárati idő:
2 év után

Megjegyzés: Ez a két cookie minden alkalommal beállításra kerül, amint egy olyan webhelyen tartózkodik, amelyen Vimeo videó van beágyazva. Ha megnézi a videót, és rákattint a „megosztás” vagy a „tetszik” gombra, további cookie-k kerülnek beállításra. Ezek lehetnek harmadik féltől származó cookie-k is, például _ga vagy _gat_UA-76641-8 a Google Analytics szolgáltatásból vagy _fbp a Facebooktól. A beállított pontos cookie-k a videóval való interakciójától függenek.

A következő lista azon cookie-k válogatását mutatja be, amelyek elhelyezhetők, amikor interakcióba lép egy Vimeo videóval:

Név : _abexps
Érték: %5B%5D

Cél: Ez a Vimeo cookie segít a Vimeo-nak megjegyezni az Ön beállításait. Ez lehet például egy előre beállított nyelv, egy régió vagy egy felhasználónév. A süti általában adatokat tárol a Vimeo használatáról.

Lejárati idő: egy év múlva

Név: folyamatos_play_v3
Érték: 1
Cél: Ez a süti a Vimeo saját cookie-ja. A süti információkat gyűjt arról, hogyan használja a Vimeo szolgáltatását. Például a cookie adatokat tárol arról, hogy mikor szünetelteti a videót, és mikor folytatja azt.
Lejárati idő: egy év múlva

Név: _ga
Érték: GA1.2.1522249635.1578401280112059870-7
Cél: Ez a cookie egy harmadik féltől származó cookie a Google-tól. Alapértelmezés szerint az analytics.js a _ga cookie-t használja a felhasználói azonosító tárolására. Így a weboldal látogatóinak megkülönböztetésére szolgál.
Lejárati idő: 2 év után

Név: _gcl_au
Érték: 1.1.770887836.1578401279112059870-3
Cél: A Google AdSense harmadik féltől származó cookie-ja a webhelyeken megjelenő hirdetések hatékonyságának javítására szolgál.
Lejárati idő: 3 hónap után

Név: _fbp
Érték: fb.1.1578401280585.310434968
Cél : Ez egy Facebook cookie. A Facebook vagy más hirdetők hirdetéseinek vagy reklámtermékeinek megjelenítésére szolgál.
Lejárati idő: 3 hónap után

A Vimeo ezeket az adatokat saját szolgáltatásának fejlesztésére, az Önnel való kommunikációra és saját célzott hirdetési intézkedéseinek megvalósítására használja fel. Weboldalukon hangsúlyozzák, hogy a beágyazott videókhoz csak belső cookie-kat (azaz magától a Vimeótól származó cookie-kat) használnak, feltéve, hogy Ön nem lép kapcsolatba a videóval.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Vimeo székhelye White Plainsben, New York államban (USA). Szolgáltatásaikat azonban világszerte kínálják. Ehhez a cég az Egyesült Államokban és más országokban számítógépes rendszereket, adatbázisokat és szervereket használ. Így az Ön adatait Amerikában lévő szervereken is tárolhatjuk és feldolgozhatjuk. A Vimeo mindaddig tárolja az adatokat, amíg a vállalatnak már nincs gazdasági oka a megőrzésre. Ezután az adatokat töröljük vagy anonimizáljuk. A Vimeo megfelel az EU- U.S . Privacy Shield Framework, és ezért jogosultak információkat gyűjteni és felhasználni az EU-n belüli felhasználóktól, és ezeket az adatokat továbbítani az Egyesült Államokba.

Hogyan törölhetem az adataimat vagy akadályozhatom meg az adatok megőrzését?

Mindig lehetősége van a cookie-k kezelésére a böngészőjében. Ha például nem szeretné, hogy a Vimeo cookie-kat állítson be és információkat gyűjtsön Önről, bármikor törölheti vagy deaktiválhatja a cookie-kat a böngésző beállításaiban. Ezek a beállítások kissé eltérnek a böngészőtől függően. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k deaktiválása/törlése után előfordulhat, hogy a különböző funkciók már nem lesznek teljes mértékben elérhetők. Az alábbi utasítások bemutatják, hogyan kezelheti vagy törölheti a cookie-kat a böngészőjében.

Chrome: Törölje, engedélyezze és kezelje a cookie-kat a Chrome-ban

Safari: Cookie-k és webhelyadatok kezelése a Safariban

Firefox: Cookie-k és webhelyadatok törlése a Firefoxban

Internet Explorer: Törölje és kezelje a cookie-kat

Microsoft Edge: Törölje a cookie-kat a Microsoft Edge-ben

Ha Ön regisztrált Vimeo-tag, a cookie-kat a Vimeo beállításaiban is kezelheti.

Jogi alap

Ha hozzájárult adatainak integrált Vimeo elemekkel történő feldolgozásához és tárolásához, ez a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) . Általában az Ön adatait jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alapján is tároljuk és kezeljük, hogy gyors és jó kommunikációt tartsunk fenn Önnel vagy más ügyfelekkel és üzleti partnerekkel. Ennek ellenére csak abban az esetben használunk integrált Vimeo elemeket, ha Ön hozzájárult. A Vimeo cookie-kat is beállít a böngészőjében az adatok tárolására. Ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a cookie-kra vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat, és tekintse meg az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatát vagy cookie-szabályzatát.

A Vimeo többek között az Egyesült Államokban is feldolgoz adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez összefüggésbe hozható az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát érintő különféle kockázatokkal.

A Vimeo az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési feltételeket használja a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és különösen az Egyesült Államokban) letelepedett címzettek általi adatkezeléshez vagy az ottani adattovábbításhoz (= 46. cikk, bekezdések). a GDPR 2. és 3. pontja). Ezek a kikötések arra kötelezik a Vimeót, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szintjének, amikor releváns adatokat dolgoz fel az EU-n kívül. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak. A végzést és a feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

a https://vimeo.com/cookie_policy oldalon tájékozódhat . Ezenkívül a Vimeo adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a https://vimeo.com/privacy címen találhat .

A YouTube adatvédelmi irányelvei

A YouTube adatvédelmi irányelveinek áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: szolgáltatásunk optimalizálása Feldolgozott adatok: Olyan adatok tárolására kerülhet sor, mint a kapcsolattartási adatok, a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok, az Ön készülékére és IP-címére vonatkozó információk.
Erről további részleteket az alábbi adatvédelmi szabályzatban talál.
Tárolási idő: az adatokat általában addig tároljuk, ameddig az a szolgáltatás céljához szükséges Jogalapok: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mi az a YouTube?

Weboldalunkba integráltuk a YouTube videókat. Ezért érdekes videókat tudunk mutatni közvetlenül az oldalunkon. A YouTube egy videoportál, amely 2006 óta a Google LLC leányvállalata. A videoportált a YouTube, LLC üzemelteti, 901 Cherry Ave. , San Bruno, CA 94066, USA. Amikor felkeres egy olyan oldalt weboldalunkon, amely beágyazott YouTube-videót tartalmaz, böngészője automatikusan csatlakozik a YouTube vagy a Google szervereihez. Ezáltal bizonyos adatok átvitelre kerülnek (a beállításoktól függően). A Google felelős a YouTube adatkezeléséért, ezért a Google adatvédelme vonatkozik rá.

A következőkben részletesebben bemutatjuk, hogy mely adatokat dolgozzuk fel, miért integráltuk a YouTube-videókat, és hogyan kezelheti vagy törölheti adatait.

A YouTube-on a felhasználók ingyenesen nézhetnek, értékelhetnek, kommentálhatnak vagy tölthetnek fel videókat. Az elmúlt néhány évben a YouTube az egyik legfontosabb közösségi média csatornává vált világszerte. Ahhoz, hogy videókat jeleníthessünk meg webhelyünkön, a YouTube biztosít egy kódrészletet, amelyet a webhelyünkbe integráltunk.

Miért használunk YouTube videókat weboldalunkon?

A YouTube a legtöbb látogatóval és legjobb tartalommal rendelkező videóplatform. Arra törekszünk, hogy weboldalunkon a lehető legjobb felhasználói élményt kínáljuk Önnek, amely természetesen érdekes videókat is tartalmaz. Beágyazott videóink segítségével szövegeinken és képeinken kívül egyéb hasznos tartalmakkal is tudunk szolgálni. Ezenkívül a beágyazott videók megkönnyítik weboldalunk megtalálását a Google keresőjében. Sőt, ha a Google Ads-en keresztül helyezünk el hirdetéseket, a Google az összegyűjtött adatoknak köszönhetően csak azoknak jeleníti meg ezeket a hirdetéseket, akik érdeklődnek ajánlataink iránt.

Milyen adatokat tárol a YouTube?

Amint meglátogatja valamelyik integrált YouTube-ot tartalmazó oldalunkat, a YouTube elhelyez legalább egy cookie-t, amely eltárolja az Ön IP-címét és URL-jét. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, a cookie-k használatával a YouTube általában az Ön profiljához tudja társítani a webhelyünkön végzett interakcióit. Ez magában foglalja az olyan adatokat, mint a munkamenet időtartama, a visszafordulási arány, a hozzávetőleges hely, a technikai információk, például a böngésző típusa, a képernyő felbontása vagy az internetszolgáltató. További adatok lehetnek elérhetőségek, lehetséges értékelések, közösségi médián keresztül megosztott tartalom vagy a kedvenceihez hozzáadott YouTube-videók.

Ha nincs bejelentkezve Google- vagy YouTube-fiókba, a Google az Ön készülékéhez, böngészőjéhez vagy alkalmazásához kapcsolódó egyedi azonosítóval tárolja az adatokat. Ezáltal pl. az Ön által preferált nyelvi beállítás megmarad. Sok interakciós adat azonban nem menthető el, mivel kevesebb cookie van beállítva.

Az alábbi listában azokat a sütiket mutatjuk be, amelyek egy teszt során kerültek a böngészőbe. Egyrészt olyan cookie-kat jelenítünk meg, amelyeket YouTube-fiókba való bejelentkezés nélkül állítottak be. Másrészt megmutatjuk, hogy milyen cookie-kat helyeztek el a bejelentkezés során. Nem állítjuk, hogy ez a lista teljes körű, mivel a felhasználói adatok mindig attól függnek, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a YouTube-bal.

Név: YSC
Érték: b9-CV6ojI5Y112059870-1
Cél: Ez a cookie egyedi azonosítót regisztrál a megtekintett videó statisztikáinak tárolására.
Lejárati dátum: a munkamenet vége után

Név: PREF
Érték: f1=50000000
Cél: Ez a cookie az Ön egyedi azonosítóját is regisztrálja. A Google PREF-en keresztül statisztikákat kap arról, hogy Ön hogyan használja fel a YouTube-videókat webhelyünkön.
Lejárati idő: 8 hónap után

Név: GPS
Érték: 1
Cél: Ez a cookie regisztrálja az Ön egyedi azonosítóját a mobileszközökön a GPS-helyek követéséhez.
Lejárati idő: 30 perc múlva

Név: VISITOR_INFO1_LIVE
Érték: 95Chz8bagyU
Cél: Ez a cookie megpróbálja megbecsülni a felhasználó internetes sávszélességét a webhelyeinken (amelyek tartalmaznak beépített YouTube-videókat).
Lejárati idő: 8 hónap után

További cookie-k, amelyek akkor kerülnek elhelyezésre, amikor bejelentkezik YouTube-fiókjába:

Név: APISID
Érték: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7112059870-
Cél: Ezt a cookie-t az érdeklődési köreinek megfelelő profil létrehozására használjuk. Ezeket az adatokat személyre szabott hirdetésekhez használjuk fel.
Lejárati idő: 2 év után

Név: CONSENT
Érték: YES+AT.de+20150628-20-0
Cél: A cookie tárolja a felhasználó hozzájárulásának állapotát a Google különböző szolgáltatásainak használatához. A CONSENT biztonsági intézkedéseket is kínál a felhasználóknak a jogosulatlan támadások elleni védelme érdekében.
Lejárati idő: 19 év után

Név: HSID
Érték: AcRwpgUik9Dveht0I
Cél: Ezt a cookie-t az Ön érdeklődési körének megfelelő profil létrehozására használjuk. Ezek az adatok segítik a személyre szabott hirdetések megjelenítését.
Lejárati idő: 2 év után

Név: LOGIN_INFO
Érték: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Cél: Ez a cookie információkat tárol az Ön bejelentkezési adatairól.
Lejárati idő: 2 év után

Név: SAPISID
Érték: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Cél: Ez a cookie azonosítja az Ön böngészőjét és eszközét. Érdeklődési körének megfelelő profil létrehozására szolgál.
Lejárati idő: 2 év után

Név: SID
Érték: oQfNKjAsI112059870-
Cél: Ez a cookie digitálisan aláírt és titkosított formában tárolja Google Fiókazonosítóját és utolsó bejelentkezési idejét.
Lejárati idő: 2 év után

Név: SIDCC
Érték: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Cél: Ez a süti információkat tárol arról, hogyan használja a weboldalt, és milyen hirdetéseket láthatott, mielőtt felkereste webhelyünket.
Lejárati idő: 3 hónap után

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A YouTube által Önről kapott és feldolgozott adatokat a Google szerverein tároljuk. A legtöbb ilyen szerver Amerikában található. A https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=hu oldalon megtekintheti, hol találhatók a Google adatközpontjai. Az Ön adatai a szerverek között vannak elosztva. Így az adatok gyorsabban visszakereshetők, és jobban védettek a manipuláció ellen.

A Google az összegyűjtött adatokat különböző ideig tárolja. Egyes adatokat bármikor törölhet, míg a többi adat egy bizonyos idő elteltével automatikusan törlődik, más adatokat pedig a Google hosszú ideig tárol. A Google-fiókjában mentett egyes adatok (például a „Saját tevékenységek” elemei, fotók, dokumentumok vagy termékek) mindaddig tárolódnak, amíg Ön nem törli őket. Ezenkívül törölhet néhány adatot az eszközéhez, böngészőjéhez vagy alkalmazásához, még akkor is, ha nincs bejelentkezve Google Fiókba.

Hogyan törölhetem az adataimat vagy akadályozhatom meg az adatok megőrzését?

Általában manuálisan törölheti az adatokat Google-fiókjában. Ezenkívül 2019-ben bevezették a hely- és tevékenységadatok automatikus törlését. Attól függően, hogy mi mellett dönt, 3 vagy 18 hónap elteltével törli a tárolt információkat.

Függetlenül attól, hogy van-e Google fiókja vagy sem, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy törölje vagy deaktiválja a Google által elhelyezett cookie-kat. Ezek a beállítások a használt böngészőtől függően változnak. Az alábbi utasítások bemutatják, hogyan kell kezelni a cookie-kat a böngészőjében:

Chrome: Törölje, engedélyezze és kezelje a cookie-kat a Chrome-ban

Safari: Cookie-k és webhelyadatok kezelése a Safariban

Firefox: Cookie-k és webhelyadatok törlése a Firefoxban

Internet Explorer: Törölje és kezelje a cookie-kat

Microsoft Edge: Törölje a cookie-kat a Microsoft Edge-ben

Ha általában nem szeretné engedélyezni a cookie-kat, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy mindig értesítsen, amikor egy süti beállítása készül. Ez lehetővé teszi, hogy eldöntse, engedélyezi-e vagy engedélyezi-e az egyes cookie-kat.

Jogi alap

Ha hozzájárult adatainak integrált YouTube-elemekkel történő feldolgozásához és tárolásához, ez a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) . Általában az Ön adatait jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alapján is tároljuk és kezeljük, hogy gyors és jó kommunikációt tartsunk fenn Önnel vagy más ügyfelekkel és üzleti partnerekkel. Ennek ellenére csak abban az esetben használunk integrált YouTube-elemeket, ha Ön beleegyezett. A YouTube cookie-kat is beállít a böngészőjében az adatok tárolására. Ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a cookie-kra vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat, és tekintse meg az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatát vagy cookie-szabályzatát.

A YouTube többek között az Egyesült Államokban is feldolgoz adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez különféle kockázatokkal járhat az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát illetően.

GDPR 46. cikk, 2. és 3. bekezdés ) használja a harmadik országokban ( az Európai Unión kívüli, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában található ) címzettek általi adatfeldolgozás alapjául. vagy az ottani adatátvitelhez. Ezek a kikötések arra kötelezik a YouTube-ot, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szintjének, amikor releváns adatokat dolgoz fel az EU-n kívül. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak . A végzést és a feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

Mivel a YouTube a Google leányvállalata, a Google adatvédelmi nyilatkozata mindkettőre vonatkozik. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeljük adatait, javasoljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi szabályzatot a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen .

Font Awesome Adatvédelmi szabályzat

Font Awesome Adatvédelmi szabályzat áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: szolgáltatás optimalizálása Feldolgozott adatok: adatok, mint az IP cím és a betöltött ikonfájlok Erről bővebben az alábbi adatvédelmi szabályzatban olvashat. Tárolási idő: az adatokat néhány hétig tároljuk azonosíthatatlan formában Jogalapok: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mi az a Font Awesome?

Weboldalunkon az amerikai Fonticons cég Font Awesome-ját használjuk (307 S. Main St. , Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Amikor meglátogatja valamelyik weboldalunkat, a Font Awesome webbetűkészlet, azaz az ikonok a Font Awesome Content Delivery Network (CDN) segítségével töltődnek be. Így a szövegek, betűtípusok és ikonok minden eszközön megfelelően megjelennek. Ebben az adatvédelmi szabályzatban részletesebben kitérünk az adattárolásra és a szolgáltatás általi adatfeldolgozásra.

Az ikonok egyre fontosabb szerepet töltenek be a weboldalakon. A Font Awesome egy webes betűtípus, amelyet kifejezetten webtervezők és webfejlesztők számára fejlesztettek ki. A Font Awesome ikonokkal például tetszőlegesen méretezhető és színezhető a CSS stíluslap nyelve segítségével. Így most felváltják a régi képikonokat. A Font Awesome CDN a legegyszerűbb módja annak, hogy ikonokat vagy betűtípusokat töltsön be webhelyére. Ehhez csak egy rövid kódsort kellett beágyaznunk a weboldalunkba.

Miért használjuk a Font Awesome-ot webhelyünkön?

A Font Awesome lehetővé teszi webhelyeink tartalmának jobb ábrázolását. Ez megkönnyíti a navigációt a weboldalunkon, és segít jobban megérteni annak tartalmát. Az ikonok néha akár egész szavak helyettesítésére is használhatók, és helyet takaríthatnak meg. Ez különösen akkor hasznos, ha kifejezetten okostelefonokra optimalizálja a tartalmat. Az ikonok kép helyett HMTL kódként kerülnek beillesztésre, ami lehetővé teszi, hogy az ikonokat pontosan úgy szerkeszthessük CSS-sel, ahogyan szeretnénk. Ezzel egyidejűleg a Font Awesome a betöltési sebességünk javítását is lehetővé teszi, mivel csak HTML elemeket tartalmaz, ikonképeket nem. Mindezek az előnyök segítenek abban, hogy weboldalunkat még áttekinthetőbbé, gyorsabbá és kifinomultabbá tegyük az Ön számára.

Milyen adatokat tárol a Font Awesome?

A Font Awesome Content Delivery Network (CDN) az ikonok és szimbólumok betöltésére szolgál. A CDN-ek olyan szerverhálózatok, amelyek világszerte el vannak terjesztve. Lehetővé teszik a fájlok gyors betöltését a közeli helyekről. Amikor megnyitja valamelyik oldalunkat, a megfelelő ikonokat a Font Awesome biztosítja.

A webes betűtípusok betöltéséhez a böngészőjének csatlakoznia kell a Fonticons, Inc. szervereihez. Ehhez az Ön IP-címe kerül azonosításra. A Font Awesome emellett adatokat gyűjt arról is, hogy mely ikonfájlokat tölti le, valamint azok letöltési idejét. Továbbá olyan technikai adatok is továbbításra kerülnek, mint a böngésző verziója, a képernyő felbontása vagy az oldal elérési ideje.

Ezeket az adatokat a következő okokból gyűjtjük és tároljuk:

 • a tartalomszolgáltató hálózatok optimalizálásához
 • a műszaki hibák azonosítására és kijavítására
 • hogy megvédje a CDN-eket a visszaélésektől és a támadásoktól
 • a Font Awesome Pro ügyfelei díjainak kiszámításához
 • hogy azonosítsuk az ikonok népszerűségét
 • hogy megállapítsa, melyik számítógépet és szoftvert használja

Ha a böngészője nem engedélyezi a webes betűtípusokat, akkor a rendszer automatikusan a számítógép egyik szabványos betűtípusát használja. Ezen túlmenően, amennyire jelenleg tudjuk, cookie-k nem kerülnek beállításra. Tartjuk a kapcsolatot a Font Awesome adatvédelmi osztályával, és azonnal értesítünk, amint többet megtudunk.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Font Awesome az Amerikai Egyesült Államokban lévő szervereken is tárol adatokat a Content Delivery Network használatáról. A CDN-kiszolgálók azonban a világ minden részén találhatók, és a felhasználói adatokat az Ön közelében tárolják. Az adatokat általában csak néhány hétig tároljuk azonosítható formában. A CDN-ek használatára vonatkozó összesített statisztikák hosszabb ideig is tárolhatók. Ezek azonban nem tartalmaznak személyes adatokat.

Hogyan törölhetem az adataimat vagy akadályozhatom meg az adatok megőrzését?

Tudomásunk szerint a Font Awesome nem tárol semmilyen személyes adatot a Content Delivery Networks szolgáltatáson keresztül. Ha nem szeretné, hogy a használt ikonokról adatokat tároljunk, akkor sajnos nem tudja felkeresni weboldalunkat. Ha a böngészője nem engedélyezi a webes betűtípusokat, a rendszer nem továbbítja vagy menti az adatokat. Ebben az esetben a számítógép alapértelmezett betűtípusát fogja használni.

Jogi alap

Ha beleegyezett a Font Awesome használatába, az Ön hozzájárulása képezi a megfelelő adatkezelés jogalapját. Az Art. 6 1. bekezdés lit. a GDPR (beleegyezés) ez a hozzájárulás jelenti a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, ahogyan ez a Font Awesome által gyűjtött adatok esetén is előfordulhat.

Jogos érdekünk fűződik a Font Awesome használatához online szolgáltatásunk optimalizálásához. Ennek megfelelő jogalapja az Art. 6. bek. 1 lit.f GDPR (jogos érdekek) . Ennek ellenére csak akkor használjuk a Font Awesome-ot, ha Ön beleegyezett.

A Font Awesome többek között az Egyesült Államokban is feldolgozza az adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez összefüggésbe hozható az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát érintő különféle kockázatokkal.

A Font Awesome az EU Bizottsága által jóváhagyott szabványos szerződéses kikötéseket használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és különösen az Egyesült Államokban) letelepedett címzettek általi adatfeldolgozáshoz vagy oda történő adattovábbításhoz (= 46. cikk, bekezdések). a GDPR 2. és 3. pontja). Ezek a záradékok arra kötelezik a Font Awesome-ot, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szintjének, amikor releváns adatokat dolgoz fel az EU-n kívül. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak. A végzést és a feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

Ha többet szeretne megtudni a Font Awesome-ról és adatkezelésükről, javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatukat a https://fontawesome.com/privacy címen , valamint a https://fontawesome.com/help címen található súgóoldalt .

A Google Fonts adatvédelmi irányelvei

A Google Fonts adatvédelmi irányelveinek áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: szolgáltatás optimalizálása Feldolgozott adatok: olyan adatok, mint az IP-cím, CSS és font kérések Erről bővebben az alábbi Adatvédelmi szabályzatban olvashat. Tárolási idő: A Google egy évig tárolja a font fájlokat Jogalapok: Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mik azok a Google Fonts?

Weboldalunkon a Google Inc. cég (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Fonts-ját használjuk.

A Google Fonts használatához be kell jelentkeznie, és be kell állítania egy jelszót. Ezen túlmenően a böngésző nem menti el a cookie-kat. Az adatok (CSS, Fonts) lekérése a Google fonts.googleapis.com és fonts.gstatic.com domainjén keresztül történik. A Google szerint a CSS-re és a fontokra vonatkozó összes kérés teljesen elkülönül a Google többi szolgáltatásától. Ha rendelkezik Google-fiókkal, akkor nem kell aggódnia amiatt, hogy Google-fiókjának adatai a Google Fonts használata közben elküldésre kerülnek. A Google rögzíti a CSS (Cascading Style Sheets) használatát, valamint a felhasznált betűtípusokat, és ezeket az adatokat biztonságosan tárolja. Részletesen megvizsgáljuk, hogyan működik pontosan az adattárolás.

A Google Fonts (korábban Google Web Fonts) egy több mint 800 betűtípust tartalmazó könyvtár, amelyet a Google ingyenesen biztosít felhasználóinak.

E betűtípusok közül sokat a SIL Open Font License licenc alatt, míg másokat az Apache licenc alatt tettek közzé. Mindkettő ingyenes szoftverlicenc.

Miért használunk Google Fonts-ot a weboldalunkon?

A Google Fonts segítségével különböző betűtípusokat használhatunk weboldalunkon, és nem kell feltöltenünk a saját szerverünkre. A Google Fonts fontos eleme, amely segít megőrizni webhelyünk minőségét. Minden Google betűtípust automatikusan a webre optimalizálunk, ami adatmennyiséget takarít meg, és különösen a mobil végberendezések használatakor jelent előnyt. Weboldalunk használatakor az alacsony adatméret gyors betöltési időt biztosít. Ezenkívül a Google Fonts biztonságos webes betűtípusok. A különböző képszintézis rendszerek (renderelés) hibákhoz vezethetnek a különböző böngészőkben, operációs rendszerekben és mobil végberendezésekben. Ezek a hibák optikailag torzíthatják a szövegek egyes részeit vagy egész webhelyeket. A gyors Content Delivery Network (CDN) révén a Google Fonts-szal nincsenek platformok közötti problémák. Az összes elterjedt böngészőt (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) támogatja a Google Fonts, és megbízhatóan működik a legtöbb modern mobil operációs rendszeren, beleértve az Android 2.2+ és az iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod) rendszereket. A Google Fonts segítségével a lehető legkellemesebben és egységesebben mutatjuk be teljes online szolgáltatásunkat.

Milyen adatokat tárol a Google?

Amikor felkeresi weboldalunkat, a betűtípusokat a Google szervere újratölti. Ezen a külső jelzésen keresztül az adatok a Google szervereire kerülnek. Ezért a Google felismeri, hogy Ön (vagy az Ön IP-címe) meglátogatja webhelyünket. A Google Fonts API-t azért fejlesztették ki, hogy a végfelhasználói adatok használatát, tárolását és gyűjtését a betűtípusok megfelelő ábrázolásához szükséges minimumra csökkentsék. Ráadásul az API az „Application Programming Interface” rövidítése, és szoftveres adatközvetítőként működik.

A Google Fonts biztonságosan tárolja a CSS-t és a betűtípuskéréseket a Google-nál, ezért védett. Az összegyűjtött használati adatok alapján a Google meg tudja határozni, mennyire népszerűek az egyes betűtípusok. A Google közzéteszi az eredményeket belső elemzési oldalakon, például a Google Analytics-en. Ezenkívül a Google saját webrobotjának adatait is felhasználja annak meghatározására, hogy mely webhelyek használnak Google betűtípusokat. Ezeket az adatokat a Google Fonts BigQuery adatbázisában teszik közzé. A vállalkozók és fejlesztők a Google BigQuery webszolgáltatását használják nagy mennyiségű adat vizsgálatára és mozgatására.

Még egy dolog, amit figyelembe kell venni, az az, hogy minden Google Fonts-kérelem automatikusan továbbítja a Google szervereinek olyan információkat, mint a nyelvi beállítások, az IP-cím, a böngésző verziója, valamint a böngésző képernyőfelbontása és neve . Nem lehet egyértelműen beazonosítani, hogy ezeket az adatokat elmentik-e, mivel a Google ezt közvetlenül nem jelentette be.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Google egy napig elmenti a CSS-elemekre vonatkozó kéréseket egy címkében a szerverein, amelyek elsősorban az EU-n kívül találhatók. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a betűtípusokat a Google stíluslapja segítségével használjuk. Egy stíluslap segítségével gyorsan és egyszerűen módosítható pl. egy weboldal dizájnja vagy betűtípusa.

A betűtípusokkal kapcsolatos adatokat a Google egy évig tárolja. Ennek az az oka, hogy a Google célja, hogy alapvetően megnövelje a webhelyek betöltési idejét. Mivel webhelyek milliói hivatkoznak ugyanarra a betűtípusra, az első látogatás után pufferelve lesznek, és azonnal újra megjelennek minden más webhelyen, amelyet ezt követően meglátogatnak. Néha a Google frissíti a betűtípusfájlokat az adatméret csökkentése, a nyelvi lefedettség növelése vagy a tervezés javítása érdekében.

Hogyan törölhetem az adataimat vagy akadályozhatom meg azok tárolását?

A Google által egy napra vagy egy évre tárolt adatok nem törölhetők könnyen. Az oldal megnyitásakor ezek az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a Google-hoz. Az adatok idő előtti törléséhez fel kell vennie a kapcsolatot a Google ügyfélszolgálatával a https://support.google.com/?hl=en-GB&tid=112059870 címen . Az egyetlen módja annak, hogy megakadályozza adatai megőrzését, ha nem látogatja meg weboldalunkat.

Más webes betűtípusoktól eltérően a Google korlátlan hozzáférést biztosít az összes betűtípusához. Így a betűtípusok hatalmas tengere áll rendelkezésünkre, ami segít abban, hogy a legtöbbet hozzuk ki weboldalunkból. További válaszokat és információkat találhat a Google Fonts szolgáltatással kapcsolatban: https://developers.google.com/fonts/faq?tid=112059870 . Bár a Google ezen a linken foglalkozik az adatvédelemmel kapcsolatos releváns elemekkel , nem tartalmaz részletes információkat az adatmegőrzésről.
Meglehetősen nehéz pontos információt kapni a Google által tárolt adatokról.

Jogi alap

Ha Ön hozzájárult a Google Fonts használatához, az Ön hozzájárulása képezi a megfelelő adatkezelés jogalapját. Az Art. 6 1. bekezdés lit. a GDPR (beleegyezés) az Ön hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásának jogalapja, ahogyan ez a Google Fonts általi feldolgozásakor is előfordulhat.

Jogos érdekünk fűződik a Google Font használatához online szolgáltatásunk optimalizálásához. Ennek megfelelő jogalapja az Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek) . Ennek ellenére csak akkor használjuk a Google Font-ot, ha Ön beleegyezett.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgoz adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez összefüggésbe hozható az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát érintő különféle kockázatokkal.

A Google az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési kikötéseket használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és különösen az Egyesült Államokban) letelepedett címzettek általi adatfeldolgozáshoz vagy az ottani adattovábbításhoz (= 46. cikk, 2. bekezdés). és a GDPR 3. pontja). Ezek a záradékok arra kötelezik a Google-t, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szintjének, amikor releváns adatokat dolgoz fel az EU-n kívül. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak. A végzést és a feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

A https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon talál további információt arról, hogy a Google mely adatokat őrzi meg általában, és mire használja fel ezeket az adatokat .

A Google Fonts helyi adatvédelmi irányelvei

Weboldalunkon a Google Inc. cég Google Fonts-ját használjuk. Az európai térségért felelős szervezet a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország). A Google betűtípusokat helyileg integráltuk, azaz a webszerverünkön, nem pedig a Google szerverein. Ez azt jelenti, hogy nincs kapcsolat a Google szervereivel, és így nem történik adatátvitel vagy -megőrzés.

Mik azok a Google Fonts?

A Google Fonts korábban Google Web Fonts néven szerepelt. Ez egy több mint 800 betűtípust tartalmazó interaktív lista, amelyet a Google ingyenes használatra kínál. A Google Fonts használatával lehetséges a betűtípusok felhasználása anélkül, hogy feltöltené őket saját szerverére. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az információ továbbítását a Google szervereire, letöltöttük a betűtípusokat a saját szerverünkre. Így betarthatjuk az adatvédelmet, és nem továbbítunk semmilyen adatot a Google Fonts-nak.

A MyFonts adatvédelmi szabályzata

Weboldalunkhoz a MyFonts webes betűkészlet-szolgáltatást használjuk. A szolgáltatás szolgáltatója az amerikai Monotype Imaging Holdings Inc. cég , 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

A MyFonts többek között az Egyesült Államokban is feldolgoz adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez összefüggésbe hozható az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát érintő különféle kockázatokkal.

A MyFonts az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési feltételeket használja harmadik országokban (azaz az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, így különösen az USA-ban) letelepedett címzettek adatkezelésének vagy oda történő adattovábbításának alapjául (= Art. 46. cikkének (2) és (3) bekezdése). A szabványos szerződési feltételek (SCC) az EU Bizottsága által biztosított jogi sablonok. Céljuk annak biztosítása, hogy az Ön adatai megfeleljenek az európai adatvédelmi szabványoknak, még akkor is, ha adatait harmadik országokba továbbítják és ott tárolják (például az Egyesült Államokban). Ezekkel a záradékokkal a MyFonts kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó adatok feldolgozásakor megfelel az EU adatvédelmi szintjének, még akkor is, ha azokat az USA-ban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak. A megrendelést és az általános szerződési feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847 .

A MyFonts használatával feldolgozott adatokról többet megtudhat az Adatvédelmi szabályzatukban a https://www.monotype.com/legal/privacy-policy címen .

A Google Térkép adatvédelmi irányelvei

A Google Térkép adatvédelmi irányelveinek áttekintése

Érintett felek: weboldal látogatói
Cél: szolgáltatás optimalizálása Feldolgozott adatok: adatok, mint a beírt keresőkifejezések, IP-cím, valamint szélességi és hosszúsági koordináták.Erről bővebben az alábbi Adatvédelmi szabályzatban olvashat.Tárolási időtartam: a megőrzött adatoktól függőenJogi alapok : Művészet. 6. bek. 1 lit. a GDPR (beleegyezés), Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek)

Mi az a Google Maps?

Weboldalunkon a Google Inc. cég Google Térképét használjuk (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). A Google Maps segítségével jobban meg tudjuk mutatni a helyeket, így szolgáltatásunkat az Ön igényeihez tudjuk igazítani. A Google Maps használatának köszönhetően az adatok a Google-hoz kerülnek, és a Google szerverein kerülnek mentésre. A következőkben szeretnénk részletesen elmagyarázni, hogy mi is az a Google Maps, miért használjuk ezt a Google szolgáltatást, milyen adatokat tárolunk és hogyan akadályozhatja meg ezt.

A Google Maps a Google Inc. internetes térképszolgáltatása. A Google Maps segítségével számítógépen, táblagépen vagy alkalmazáson keresztül online kereshet városok, látnivalók, szálláshelyek vagy vállalkozások pontos helyére. Ha a vállalkozások képviselve vannak a Google Cégem szolgáltatásban, akkor ott jelenik meg a megfelelő hely, valamint a vállalatra vonatkozó egyéb információk. Útvonalterv megjelenítéséhez a hely térképrészei HTML-kódon keresztül integrálhatók egy webhelybe. A Google Maps a Föld felszínét útitérképként vagy légi és műholdképként ábrázolja. Az utcaképnek és a jó minőségű műholdképeknek köszönhetően pontos ábrázolások készíthetők.

Miért használjuk a Google Térképet a weboldalunkon?

Az ezen az oldalon tett erőfeszítéseink célja, hogy hasznos és tartalmas élményt nyújtsunk Önnek weboldalunkon . A Google Maps integrációja révén alapvető információkat tudunk nyújtani a különböző helyekről. Így egyetlen pillantással észreveheti irodánk címét. Továbbá az útvonaltervek mindig megmutatják a legjobb és leggyorsabb utat hozzánk. Autóval, tömegközlekedési eszközzel, gyalogosan vagy kerékpárral történő utazáshoz lekérheti az útvonalterveket. A Google Maps integrációja ügyfélszolgálatunk része.

Milyen adatokat tárol a Google Térkép?

Ahhoz, hogy a Google Térkép teljes körű szolgáltatást nyújthasson, a vállalatnak össze kell gyűjtenie és tárolnia kell az Ön adatait. Ez magában foglalja a megadott keresési kifejezéseket, az IP-címet, valamint a hosszúsági és szélességi koordinátákat. Az útvonaltervező funkció használatakor a beírt kiindulási cím is tárolásra kerül. Ez az adatmegőrzés azonban a Google Térkép webhelyein történik. Erről csak tájékoztatni tudjuk, de befolyásolni nem tudjuk. Mivel webhelyünkön felvettük a Google Térképet, a Google legalább egy cookie-t (Név: NID) beállít az Ön böngészőjében. Ez a süti adatokat ment el az Ön felhasználói viselkedéséről. A Google ezeket az adatokat elsősorban saját szolgáltatásainak optimalizálására, valamint egyedi, személyre szabott hirdetések megjelenítésére használja fel.

A Google Maps integrációja miatt a következő cookie-k vannak beállítva az Ön böngészőjében:

Név: NID
Érték: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ112059870-5
Cél: A Google NID-t használ, hogy a hirdetéseket az Ön Google-kereséseihez igazítsa. A cookie segítségével a Google „emlékezik” a leggyakrabban megadott keresési lekérdezésekre vagy a hirdetésekkel való korábbi interakciójára. Így mindig személyre szabott hirdetményeket kap. A cookie egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google az Ön személyes beállításainak összegyűjtésére használ a reklámozáshoz.
Lejárati idő: 6 hónap után

Megjegyzés: Nem tudjuk garantálni a mentett adatokkal kapcsolatos információk teljességét. Ez azért van így, mert különösen a cookie-k használatával kapcsolatban bármikor előfordulhatnak változások. A cookie NID azonosításához tesztoldalt hoztak létre, amelyhez a Google Maps is bekerült.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

Az egész bolygó adatközpontjaiban vannak Google szerverek. A legtöbb szerver azonban Amerikában található. Emiatt az Ön adatait széles körben tárolják az Egyesült Államokban. Itt olvashat részletesen a Google szerverek elhelyezkedéséről: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=hu

A Google különböző adathordozókra osztja ki az adatokat. Ez lehetővé teszi az adatok gyorsabb visszakeresését és jobb védelmét az esetleges manipulációs kísérletekkel szemben. Minden szervernek vannak vészhelyzeti programjai. Így például, ha probléma lép fel a Google hardverével, vagy ha természeti katasztrófa érinti a szervereket, minden adat biztosan védett marad.

Ezen túlmenően a Google meghatározott ideig ment bizonyos adatokat. Más adatokkal viszont a Google csak manuális törlését kínálja fel. Ezen túlmenően a cég anonimizálja a szervernaplókban szereplő információkat (pl. hirdetési adatokat), az IP-cím és a cookie információk egy részének törlésével 9-18 hónap elteltével.

Hogyan törölhetem az adataimat, vagy akadályozhatom meg az adatok megőrzését?

A hely- és tevékenységadatok 2019-ben bevezetett automatikus törlési funkciója miatt a tartózkodási helyed, valamint a webes vagy alkalmazástevékenységed meghatározásához használt információkat a rendszer a választott döntéstől függően 3 vagy 18 hónapig tárolja, majd törlődik. . Ezenkívül bármikor lehetőség van ezen adatok manuális törlésére a böngészési előzményekből a Google-fiókján keresztül. Ha teljesen meg szeretné akadályozni tartózkodási helyének meghatározását, szüneteltetnie kell az „Internetes és alkalmazástevékenység” kategóriát Google-fiókjában. Kattintson az „Adatok és személyre szabás” elemre, majd válassza a „Tevékenységvezérlők” lehetőséget. Itt kapcsolhatja be vagy ki a tevékenységeket.

Ezenkívül a böngészőjében letilthatja, törölheti vagy kezelheti az egyes cookie-kat. Ez a funkció kissé eltérhet attól függően, hogy milyen böngészőt használ. Az alábbi utasítások bemutatják, hogyan kezelheti a cookie-kat a böngészőjében:

Chrome: Törölje, engedélyezze és kezelje a cookie-kat a Chrome-ban

Safari: Cookie-k és webhelyadatok kezelése a Safariban

Firefox: Cookie-k és webhelyadatok törlése a Firefoxban

Internet Explorer: Törölje és kezelje a cookie-kat

Microsoft Edge: Törölje a cookie-kat a Microsoft Edge-ben

Ha általában nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy mindig értesüljön arról, amikor cookie kerül elhelyezésre. Így dönthet úgy, hogy minden egyes cookie-t engedélyez vagy elutasít.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eszköz használata során az Ön adatait az EU-n kívül is tárolhatjuk és feldolgozhatjuk. A legtöbb harmadik ország (beleértve az USA-t is) nem tekinthető biztonságosnak a jelenlegi európai adatvédelmi jogszabályok értelmében. A nem biztonságos harmadik országokba irányuló adatokat nem szabad egyszerűen átadni, ott tárolni és feldolgozni, kivéve, ha megfelelő garanciák (például EU-normál szerződési feltételek) állnak fenn köztünk és a nem európai szolgáltató között.

Jogi alap

Ha Ön hozzájárult a Google Maps használatához, az Ön hozzájárulása képezi a megfelelő adatkezelés jogalapját. Az Art. 6. bekezdés 1. lit. a GDPR (beleegyezés) ez a hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásának jogalapja, amint az előfordulhat a Google Maps általi feldolgozás során.

Jogos érdekünk fűződik ahhoz is, hogy a Google Térképet használjuk online szolgáltatásunk optimalizálására. Ennek megfelelő jogalapja az Art. 6. bek. 1 lit. f GDPR (jogos érdekek) . Ennek ellenére csak akkor használjuk a Google Térképet, ha Ön beleegyezett.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgoz adatokat. Szeretnénk megjegyezni, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez összefüggésbe hozható az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát érintő különféle kockázatokkal.

A Google az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési kikötéseket használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és különösen az Egyesült Államokban) letelepedett címzettek általi adatfeldolgozáshoz vagy az ottani adattovábbításhoz (= 46. cikk, 2. bekezdés). és a GDPR 3. pontja). Ezek a záradékok arra kötelezik a Google-t, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szintjének, amikor releváns adatokat dolgoz fel az EU-n kívül. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási rendeletén alapulnak. A végzést és a feltételeket itt találja: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

Ha többet szeretne megtudni a Google adatkezeléséről, javasoljuk, hogy olvassa el a vállalat saját adatvédelmi szabályzatát a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon .

Real Cookie Banner

A használt cookie-k és hasonló technológiák (követőképpontok, webjelzők stb.) és a kapcsolódó hozzájárulások kezelésére a „Real Cookie Banner” hozzájárulási eszközt használjuk. A „Real Cookie Banner” működésével kapcsolatos részletek a https://devowl.io/knowledge-base/real-cookie-banner-data-processing/ oldalon találhatók .

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja ezzel összefüggésben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a használt cookie-k és hasonló technológiák kezelése és az ehhez kapcsolódó hozzájárulások.

A személyes adatok megadását nem szerződés írja elő, és nem is szükséges a szerződés megkötéséhez. Nem köteles megadni a személyes adatokat. Ha nem adja meg személyes adatait, a hozzájárulásait nem tudjuk kezelni.

Minden szöveg szerzői jogvédelem alatt áll.